Plastic afval: bouwstenen voor de toekomst

Ivoorkust

Het plasticrecycling-programma 'Plastic afval: bouwstenen voor de toekomst' biedt hoop voor de toekomst van kinderen, jongeren en vrouwen in Ivoorkust.

stralend meisje met tas, ivoorkust

Kinderen in Ivoorkust houden een plastic bouwsteen vast waarmee een klaslokaal wordt gebouwd.

Kinderen in Ivoorkust houden een plastic bouwsteen vast waarmee een klaslokaal wordt gebouwd.

26 miljoen

26 miljoen

inwoners in Ivoorkust

13 miljoen

13 miljoen

kinderen in Ivoorkust

1,5 miljoen

1,5 miljoen

kinderen in Ivoorkust gaan niet naar school

Plastic afval: bouwstenen voor de toekomst

In Ivoorkust worden dagelijks kilo’s plastic geproduceerd en gedumpt. Het afval komt terecht op stortplaatsen en vervuilt het grondwater. Hierdoor is de kans op ziektes groot. Slechts vijf procent wordt gerecycled. Vrouwen die het plastic verzamelen worden vaak onderbetaald. Ook zijn er veel uitdagingen op gebied van onderwijs. Door plastic te recyclen tot bouwstenen voor scholen bereiken we meerdere doelen: een beter milieu, meer werk en inkomen én meer klaslokalen.

Waarom meer hulp nodig is

Alleen al de stad Abidjan wordt elke dag 288.000 kilo plastic geproduceerd. Dit zorgt voor veel afval, wat leidt tot ernstige grondwatervervuiling en geblokkeerde waterafvoeren. Hierdoor is de kans op ziektes groot. Slechts vijf procent van het afval wordt hergebruikt. Dit wordt vaak verzameld door arme vrouwen die het verkopen op de zwarte markt. Zij krijgen een laag loon en worden door hun gemeenschap gezien als minderwaardig. Het is daarom van groot belang om deze vrouwen te helpen en te werken aan een duurzame keten voor afvalverzameling en -verwerking.

Naast het afvalprobleem is er ook een onderwijsprobleem: zo’n 1,5 miljoen kinderen gaan niet naar school, mede door een tekort aan scholen. Naar schatting zijn er voor 2025 30.000 nieuwe klaslokalen nodig. Ook hier is hulp bij nodig.

Voorzitter van de oudervereniging van een school in Ivoorkust

Koné Siaka, 55 jaar oud, is de voorzitter van de oudervereniging op de Tchèbakro-school in Zuidwest-Ivoorkust. Siaka zegt: “Ik ben erg blij dat we eindelijk een school hebben in ons dorp. Als voorzitter van de ouderraad moest ik op bepaalde momenten tijdens de bouw van de klaslokalen hulp vragen aan de lokale bevolking. De lokale gemeenschap heeft zeer ondersteunend, beschikbaar en betrokken bijgedragen aan de totstandkoming van deze klaslokalen.”

Ook de kinderen waren uiterst gemotiveerd om hun eerste lessen te volgen in deze klaslokalen die zijn gebouwd met gerecyclede plastic bakstenen. “Ik ben ervan overtuigd dat de resultaten zullen verbeteren”, zegt Siaka. “De levensstijl van het dorp zal veranderen, omdat het duidelijk is dat deze school goedopgeleide individuen zal voortbrengen.”

Het betrekken van de lokale gemeenschap in de bouw van de plastic klaslokalen is een belangrijk onderdeel in het project, onder meer om eigenaarschap en betrokkenheid te creëren en te waarborgen.

Wat doet UNICEF

Met dit programma pakt UNICEF beide problemen aan. We zetten een innovatieve keten op waarbij plastic afval wordt hergebruikt voor de bouw van scholen. Daarbij betrekt UNICEF kansarme vrouwen die dankzij het programma een eerlijke prijs krijgen voor hun werk en zo kunnen bouwen aan een betere toekomst voor hun gezin. UNICEF wil tenminste 150 vrouwen trainen in het verzamelen en verwerken van plastic en andere vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en ondernemen.

De productie van de plastic bouwstenen voor scholen gebeurt in een speciale fabriek die in 2019 is opgezet. De fabriek kan jaarlijks 9.200.000 kilo plastic verwerken. Doel is om tenminste 528 klaslokalen van gerecycled plastic te bouwen die ruimte geven aan 25.000 kinderen. Tenslotte helpt UNICEF om de onderwijskwaliteit te verbeteren door bijvoorbeeld docenten te trainen en om het milieu (bewustzijn) te verbeteren door samen met kinderen groen te planten.

Doelstellingen - looptijd tot 2025

  • 150 vrouwen trainen in het verzamelen, veilig opslaan en verwerken van plastic afval en andere cruciale vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en ondernemen. De vrouwen krijgen een eerlijke prijs voor hun werk en kunnen zo bouwen aan een nieuwe toekomst voor hun gezin.
  • We dragen bij aan de bouw van 528 klaslokalen in gebieden met een tekort aan scholen, allemaal gemaakt van gerecycled plastic. Met fondsen vanuit Nederland worden er minstens twee scholen, met totaal vijf klaslokalen, gebouwd. Elk klaslokaal wordt voorzien van onderwijsmaterialen.
  • Met steun vanuit Nederland trainen we in ieder geval 135 leraren in het verbeteren van onder meer hun pedagogische vaardigheden. Bovendien voorzien we 15 scholen van toiletten en waterpunten.
  • We geven 25.000 kinderen toegang tot onderwijs. De vijf klaslokalen die met steun vanuit Nederland worden gebouwd, geven toegang aan 250 kinderen.
  • Sinds januari 2023 dragen we bij aan de ontwikkelingen van nieuwe prototypen van gerecycled plastic afval in Ivoorkust, waaronder schoolbanken.

Tussentijds behaalde resultaten

  • Inmiddels hebben we ook al één van onze doelen afgerond: 150 vrouwen trainen in het verzamelen, veilig opslaan en verwerken van plastic afval en andere cruciale vaardigheden zoals samenwerken,  communiceren en ondernemen. De vrouwen krijgen een eerlijke prijs voor hun werk en kunnen zo bouwen aan een nieuwe toekomst voor hun gezin. Het trainen van de vrouwen wordt nu verzorgd door onze partner die de recyclingfabriek runt.
  • Sinds begin 2019 zijn er in totaal 359 klaslokalen gebouwd. 60 klaslokalen zijn momenteel in aanbouw, waaronder de 5 klaslokalen die in ieder geval met geld vanuit Nederland gefinancierd worden. Naar verwachting zullen er voor het einde van het jaar 96 klaslokalen afgerond worden. In totaal is hiermee zo’n 3.200 ton plastic afval gerecycled.
  • UNICEF heeft 70 van de 135 leraren getraind in onder meer hun pedagogische vaardigheden. Daarnaast zijn 8 van de 16 scholen voorzien van waterpunten en toiletten.
  • Tot nu toe hebben in totaal zo’n 17.950 kinderen toegang gekregen tot onderwijs.
  • Een aantal nieuwe prototypen van gerecycled plastic afval zijn ontwikkeld, waaronder een schoolbank. Het ontwerp van de schoolbank wordt momenteel beoordeeld.

Veelgestelde vragen

Kom hier nog meer te weten over Plastic Bricks in Ivoorkust:

Veelgestelde vragen

UNICEF is er voor ieder kind, altijd en overal. Jij ook?

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil

Doneer nu