UNICEF blijft in Afghanistan om vrouwen en kinderen te ondersteunen

16 augustus 2021

UNICEF maakt zich grote zorgen over de situatie van kinderen in Afghanistan en start een fondsenwervende campagne om meer hulp te kunnen bieden aan kinderen en vrouwen.  Al voor de recente escalatie en machtsovername door de Taliban was Afghanistan het meest onveilige land om in op te groeien. De afgelopen weken is de situatie voor veel kinderen nog wanhopiger geworden. UNICEF-medewerkers laten de kinderen in Afghanistan ook nu niet aan hun lot over, maar doen er alles aan om in de huidige moeilijke omstandigheden hulp te bieden. UNICEF blijft in alle regio's van Afghanistan aanwezig om hulp te bieden aan vrouwen en kinderen.

Credit: UNICEF. Haji kamp in Kandahar, Afghanistan

"We zijn al 65 jaar in Afghanistan en ook nu blijven we in elke regio van het land aanwezig. We hebben goede banden met lokale gemeenschappen en over de jaren veel vertrouwen opgebouwd. Daardoor kunnen we vanuit elf kantoren in het hele land en samen met onze partners de kinderen helpen die ons het hardst nodig hebben. Onze steun aan de vrouwen en kinderen van Afghanistan is nu harder nodig dan ooit", aldus Suzanne Laszlo directeur UNICEF Nederland.

"We zijn al 65 jaar in Afghanistan en ook nu blijven we in elke regio van het land aanwezig. We hebben goede banden met lokale gemeenschappen en over de jaren veel vertrouwen opgebouwd. Daardoor kunnen we vanuit elf kantoren in het hele land en samen met onze partners de kinderen helpen die ons het hardst nodig hebben. Onze steun aan de vrouwen en kinderen van Afghanistan is nu harder nodig dan ooit", aldus Suzanne Laszlo directeur UNICEF Nederland.

Vooruitlopend op deze crisis heeft UNICEF in het hele land voorraden ingeslagen. Met de opbrengst uit de fondsenwervende actie wil UNICEF  hygiënekits verdelen, water vervoeren, ondervoede kinderen behandelen met kant-en-klaar therapeutisch voedsel en baby's en jonge kinderen vaccineren. Deze week heeft UNICEF in verschillende nieuwe kampen voor ontheemden in Kabul kindvriendelijke ruimtes, voedingscentra en vaccinatiecentra opgezet.

Kinderen betalen een hoge prijs voor de escalatie van het conflict. Naast een toenemend gebrek aan schoon water, medische zorg, voeding en onderwijs, spelen er veel meer problemen. De bevolking zal nu al het mogelijke doen om te overleven en belangen van kinderen raken nog meer ondergeschikt. Kinderen zullen vaker worden uitgehuwelijkt, zodat gezinnen een mond minder hebben om te voeden. Meer kinderen zullen gaan werken of worden gerekruteerd als kindsoldaat. Ook migreren kinderen om aan de armoede en het geweld te ontkomen en komen daardoor in onveilige situaties.

Afghanistan wordt geconfronteerd met een drievoudige crisis. Behalve onder het escalerende geweld, lijden de kinderen onder de coronacrisis, waardoor de scholen zijn gesloten en er heerst droogte in Afghanistan.

·      Meer dan 552 kinderen zijn gedood en meer dan 1.400 gewond sinds begin 2021

·      De helft van de bevolking, meer dan 18 miljoen mensen waaronder bijna 10 miljoen kinderen, heeft humanitaire hulp nodig. Meer dan 12 miljoen mensen verkeren in een noodsituatie van voedselonzekerheid.

·      Sinds begin dit jaar zijn meer dan 390.000 mensen (waarvan de helft kind) ontheemd geraakt op zoek naar veiligheid. Bijna 4 miljoen kinderen gaan niet naar school.