2 miljoen kinderen in Afghanistan zijn alarmerend ondervoed

24 mei 2019

In Afghanistan lijden 2 miljoen kinderen onder de vijf jaar aan acute ondervoeding. 600.000 van hen zijn er heel ernstig aan toe. Dat brengt Afghanistan in het rijtje landen met de hoogste aantallen ondervoede kinderen, naast Jemen en Zuid-Soedan. Dat zegt UNICEF, dat vorig jaar 275.000 kinderen met noodvoedsel bereikte via 1300 klinieken. Dit jaar zijn tot dusver 73.000 kinderen geholpen. Gebrek aan fondsen bemoeilijken de hulpverlening.   

Een meisje wordt gewogen bij een screening op ondervoeding in Mazar-e-Sharif, Afghanistan

Een meisje wordt gewogen bij een screening op ondervoeding in Mazar-e-Sharif, Afghanistan

Een meisje wordt gewogen bij een screening op ondervoeding in Mazar-e-Sharif, Afghanistan

De grote droogte van vorig jaar heeft het aantal ondervoede kinderen met tenminste een kwart verhoogd. Volgens de laatste analyses hebben 22 van de 34 provincies in Afghanistan nu een alarmerend aantal kinderen met acute ondervoeding.

‘Ieder ondervoed kind is in crisis en heeft behandeling nodig om te overleven. Door gebrek aan voedsel heeft een kind veel minder weerstand tegen ziekten. De kans dat het overlijdt is elf keer groter vergeleken met een goed gevoed kind’, stelt  Christophe Boulierac van UNICEF bij de presentatie van de cijfers in Genève.

De omstandigheden voor kinderen in Afghanistan zijn extra moeilijk door het doorlopende geweld en klimaatextremen, die droogten en overstromingen veroorzaken. Mensen zijn daardoor op de vlucht en lijden onder voedselonzekerheid. Ook zijn ongezonde eetgewoonten in het land een extra factor die ondervoeding in de hand hebben.

‘We zouden meer hulp naar de kinderen toe willen brengen, maar door de onveiligheid in het land en door beperkte fondsen is dat op dit moment niet mogelijk’, aldus Boulierac. ‘Als die situatie niet verbetert, verwachten we dat het aantal ondervoede kinderen in het land nog verder toeneemt.’

Naast noodvoedsel verstrekt UNICEF ijzer en foliumzuur aan tienermeiden. Zij zijn de moeders van de toekomst en het is van levensbelang om de vicieuze cirkel van ondervoeding te doorbreken. Daarnaast steunt UNICEF jonge moeders bij het geven van borstvoeding en aanvullende eerste voeding.