Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Toezicht, statuten en erkenning

Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad stelt het beleid van UNICEF Nederland op hoofdlijnen vast, ziet toe op de uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies. Leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Just Spee, voorzitter. Commissaris en Toezichthouder bij diverse bedrijven en instellingen
  • Karin Arts, vicevoorzitter, lid Remuneratiecommissie. Hoogleraar internationaal recht en ontwikkeling aan het International Institute of Social Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Chris Figee, voorzitter Auditcommissie. Chief Financial Officer bij KPN
  • Nupur Kohli, medisch adviseur bij Zilveren Kruis - Achmea, voorzitter World Economic Forum Global Shapers Amsterdam
  • Marie-José Willemse, secretaris. Toezichthouder en (oud-) bestuurder bij diverse maatschappelijke organisaties
  • Lucas van Eeghen, lid Auditcommissie. Chief Marketing and Digital Officer bij Rituals

Meer informatie over de Raad van Toezicht vind je in ons jaarverslag.

Erkenning

UNICEF Nederland is erkend door het CBF. Lees wat dat inhoudt en bekijk ons CBF-paspoort.