Artikel 17

Informatie

kinderrecht 17

Kinderen moeten informatie uit verschillende boeken, televisie, radio, kranten of van internet kunnen halen. De overheid moet hier voor zorgen. Ook moet er informatie geschreven worden die voor kinderen interessant is en waar ze wat van kunnen leren. De overheid moet kinderen beschermen tegen informatie die niet goed voor ze is. Daar moeten goede afspraken over gemaakt worden. Er moet rekening worden gehouden met verschillende talen en culturen van kinderen.

Het verhaal van Makono Coulibaly

Makono Coulibaly (13) gaat naar school in Mali. Via een speciale radio op zonne-energie volgt hij extra onderwijsprogramma's.  'Elke woensdag- en donderdagavond luister ik naar de radio omdat ik geen lessen heb. Het helpt me en ik ben trots omdat ik betere cijfers haal.'

Makono luistert naar radio in Mali

Makono Coulibaly (13) luistert naar onderwijsprogramma's via zijn radio.

Makono Coulibaly (13) luistert naar onderwijsprogramma's via zijn radio.