Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in
De video op deze plek wordt niet getoond omdat we je toestemming nodig hebben voor het weergeven van ‘third party content’ (o.a. Youtube-video’s, webformulieren).
Klik hier om toestemming te geven

UNICEF staat voor kinderrechten

UNICEF staat voor kinderrechten

Kinderrecht | art. #1/54: het recht om kind te zijn.

Alle landen van de wereld hebben die rechten samen vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. Daarom is UNICEF er, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Wij zorgen voor structurele verbetering in levens van kinderen over de hele wereld. Met bescherming, eten en drinken, medicijnen en onderwijs. Wij zijn als eerste ter plekke en vertrekken als laatste. 

Lees meer over kinderrechten

Het kinderrechtenverdrag bestaat uit 54 artikelen:

Wie is een kind?
Kinderrecht 01: Wie is een kind?
Bescherming tegen discriminatie
Kinderrecht 02: Bescherming tegen discriminatie
Het kind eerst
Kinderrecht 03: Het kind eerst
Uitvoeren van de rechten
Kinderrecht 04: Uitvoeren van de rechten
Wat moeten de ouders doen?
Kinderrecht 05: Wat moeten de ouders doen?
(Over)leven en ontwikkelen
Kinderrecht 06: (Over)leven en ontwikkelen
Naam en nationaliteit
Kinderrecht 07: Naam en nationaliteit
Identiteit
Kinderrecht 08: Identiteit
Opgroeien bij ouders
Kinderrecht 09: Opgroeien bij ouders
Gezin bij elkaar brengen
Kinderrecht 10: Gezin bij elkaar brengen
Bescherming tegen ontvoeren en vasthouden
Kinderrecht 11: Bescherming tegen ontvoeren en vasthouden
Luisteren naar de mening van kinderen
Kinderrecht 12: Luisteren naar de mening van kinderen
Vrij om een mening te geven
Kinderrecht 13: Vrij om een mening te geven
Vrij om te denken en een godsdienst te kiezen
Kinderrecht 14: Vrij om te denken en een godsdienst te kiezen
Vrij om in groepen bij elkaar te komen en te vergaderen
Kinderrecht 15: Vrij om in groepen bij elkaar te komen en te vergaderen
Privacy
Kinderrecht 16: Privacy
Informatie
Kinderrecht 17: Informatie
Goede opvoeding
Kinderrecht 18: Goede opvoeding
Geen misbruik en kindermishandeling
Kinderrecht 19: Geen misbruik en kindermishandeling
Bescherming kinderen zonder gezin
Kinderrecht 20: Bescherming kinderen zonder gezin
Adoptie
Kinderrecht 21: Adoptie
Bescherming voor kinderen op de vlucht
Kinderrecht 22: Bescherming voor kinderen op de vlucht
Kinderen met een handicap
Kinderrecht 23: Kinderen met een handicap
Gezondheid
Kinderrecht 24: Gezondheid
Kinderen die niet thuis wonen
Kinderrecht 25: Kinderen die niet thuis wonen
Financiële hulp van de overheid
Kinderrecht 26: Financiële hulp van de overheid
Wat kinderen nodig hebben
Kinderrecht 27: Wat kinderen nodig hebben
Onderwijs
Kinderrecht 28: Onderwijs
Wat moeten kinderen leren op school
Kinderrecht 29: Wat moeten kinderen leren op school
Eigen taal en cultuur
Kinderrecht 30: Eigen taal en cultuur
Spel en vrije tijd
Kinderrecht 31: Spel en vrije tijd
Geen kinderarbeid
Kinderrecht 32: Geen kinderarbeid
Geen drugs
Kinderrecht 33: Geen drugs
Geen seksueel misbruik
Kinderrecht 34: Geen seksueel misbruik
Geen ontvoering en kinderhandel
Kinderrecht 35: Geen ontvoering en kinderhandel
Geen andere manieren van misbruik
Kinderrecht 36: Geen andere manieren van misbruik
Bescherming tegen zomaar opsluiten
Kinderrecht 37: Bescherming tegen zomaar opsluiten
Bescherming tegen oorlog
Kinderrecht 38: Bescherming tegen oorlog
Zorg voor slachtoffers
Kinderrecht 39: Zorg voor slachtoffers
Kinderstrafrecht
Kinderrecht 40: Kinderstrafrecht
Betere regels
Kinderrecht 41: Betere regels
Overige afspraken
Kinderrecht 42 t/m 54: Overige afspraken

Een derde van de wereldbevolking is kind. Al deze kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde rechten. Bedoeld om hen te beschermen. De kinderrechten zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind.  In totaal telt het verdrag 54 artikelen. Er staat bijvoorbeeld in dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook dat ze recht hebben op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Het verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt.

In opdracht van de Verenigde Naties ziet UNICEF erop toe dat regeringen het Kinderrechtenverdrag respecteren en nakomen.

Lees meer over kinderrechten