Unicef weerbare jongeren

Weerbare jongeren

Momenteel zijn er 1,8 miljard jongeren op de wereld. Zij hebben allemaal recht op een bestaan waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien. UNICEF bereidt hen daarop voor.

200 miljoen

jongeren gaan niet naar school

70% van de jongeren

in Nederland tussen 10 en 18 jaar kent z'n rechten en kan voor zichzelf opkomen

12,5 miljoen

jongeren doen in 2021 via UNICEF mee aan life skills trainingen

Klaar voor de toekomst

Als jongeren zich met de juiste opleiding op hun toekomst voorbereiden, is de kans een stuk groter dat ze later een baan vinden en mentaal en lichamelijk gezonder zijn. Maar in 2018 gingen wereldwijd meer dan 200 miljoen jongeren – merendeels meisjes - niet naar school. Als we niets doen, zal dat niet veranderen. UNICEF wil jongeren klaarstomen voor de 21ste eeuw. Zodat ze goed opgeleid, autonoom en vol zelfvertrouwen de volwassenheid in kunnen stappen en een actieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Met de juiste kennis en vaardigheden zullen ze makkelijker werk kunnen vinden op een veeleisende arbeidsmarkt, die steeds meer automatiseert en digitaliseert. Als het niet goed met hen gaat, als ze het leven moeilijk vinden door ingrijpende gebeurtenissen of door zaken als stress, trauma’s, eenzaamheid en faalangst, moeten ze hulp krijgen. Bovendien is het heel belangrijk dat jongeren weten dat ze rechten hebben, zodat ze thuis, op school, op hun werk en in de maatschappij beter voor zichzelf en anderen kunnen opkomen.

Dit doen we

Jongeren leren wat hun rechten zijn

UNICEF adviseert de Nederlandse regering om kinderrechteneducatie een vaste plek te geven in het onderwijs, zowel in Europees Nederland als in de Caribische delen. We bieden scholen ook zelf lesmaterialen over kinderrechten aan, zoals digilessen en spreekbeurtpakketten.

Bovendien stimuleren we jongeren om bij te dragen aan de realisatie van onze doelen:

  • Ze kunnen lid worden van het UNICEF Jongerenpanel en zo meepraten over het werk van UNICEF in Nederland en in de rest van de wereld.
  • Middelbare scholieren leren hun mening te geven met de pilot van het lesmateriaal Speak Up 

Aandacht voor mentaal welzijn

  • meer aandacht voor mentaal welzijn van jongeren in Nederland
  • In conflictgebieden of na (natuur)rampen geven we kinderen en jongeren psychosociale zorg, zodat ze hun ervaringen beter kunnen verwerken.

Voorbereid op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert door digitalisering en automatisering. Dat kost banen, maar levert ook nieuw werk op. En dat biedt kansen voor jongeren, mits ze daar klaar voor zijn.

UNICEF en haar partners zorgen er daarom voor dat jongeren:

  • Toegang hebben tot middelbaar onderwijs van goede kwaliteit.
  • Beroepsopleidingen en technisch onderwijs kunnen volgen.
  • Stage kunnen lopen en werk kunnen vinden.
  • Training krijgen (bijvoorbeeld in digitale of financiële vaardigheden), ook in moeilijk toegankelijke gebieden.
  • Hun eigen bedrijf kunnen beginnen en zich kunnen ontwikkelen tot ondernemers.
  • Vaardigheden leren die onmisbaar zijn in de huidige kenniseconomie, zoals samenwerken, kritisch en probleemoplossend denken, communiceren en onderhandelen.

Geluk onder druk?

Ook in Nederland kijken we naar de weerbaarheid van jongeren. Ervaren de 1,5 miljoen jongeren in Nederland meer stress, spanning en prestatiedruk dan de generaties voor hen? Om het zeker te weten heeft UNICEF Nederland onderzoek naar mentaal welzijn van tieners laten doen. in samenwerking met het Trimbos Instituut, Stichting Alexander, de Universiteit Utrecht én jongeren zelf. Het rapport "Geluk onder Druk?" is gepubliceerd in 2020. Bekijk ook de aanbevelingen voor jongeren, ouders, de overheid en professionals.