Kinderen helpen ouders vaak met water halen.

Water: voor nu en morgen

Wist je dat vandaag de dag ruim 282 miljoen mensen langer dan 30 minuten moeten lopen om bij het dichtstbijzijnde waterpunt te komen? Slechte of geen toegang tot drinkwater zorgt voor slechte schoolprestaties, kindhuwelijken en ziektes. UNICEF doet hier wat aan. 

771 miljoen

mensen hebben geen toegang tot basisdrinkwater

367 miljoen

mensen maken gebruik van een onbeschermde waterbron

122 miljoen

mensen zijn afhankelijk van oppervlaktewateren

Ons werk richt zich zowel op de korte als de lange termijn. In een noodsituatie zorgen we direct voor toegang en veiligheid van drinkwater. Maar we investeren bijvoorbeeld ook in klimaatbestendige waterinfrastructuur. Bijvoorbeeld door het boren van diepere waterpunten, door waterpompen in te zetten die werken op zonne-energie en door mensen te trainen in het onderhoud en beheer hiervan. 

Open jij de kraan?

Laat water, net als bij ons, weer stromen. Jouw donatie kan hét verschil maken! Doe je mee?

Ja, ik draai de kraan open

De situatie wereldwijd 

Miljoenen mensen en kinderen wereldwijd hebben nog geen goede toegang tot veilig en schoon (drink)water. Beperkte toegang tot veilig en schoon drinkwater zorgt voor: 

  • besmettingen met ziektes die door ontlasting worden overgedragen; 
  • ondervoeding: want als een kind diarree krijgt door het drinken van besmet water, kan het belangrijke voedingsstoffen minder goed vasthouden; 
  • minder ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen, want door beperkte toegang tot water, bijvoorbeeld op scholen, gaan minder kinderen naar school. Daarnaast heeft het een negatieve invloed op de schoolprestaties van kinderen die wél naar school gaan. 

Meisjes en vrouwen worden bovendien extra geraakt, omdat zij als verantwoordelijk worden gezien voor het halen van water wanneer een waterbron ver weg is. De tijd die meisjes spenderen aan het halen van water, kunnen zij niet op school doorbrengen.  

De oorzaken voor het wereldwijde waterprobleem zijn divers en complex. Belangrijke factoren zijn: de beperkte waterinfrastructuur (bijvoorbeeld waterpunten), beperkte zuiveringssystemen, slecht onderhoud en beheer, beschadiging van systemen door conflicten. Daarnaast maakt klimaatverandering de situatie nóg schrijnender, omdat regenval afneemt, droogte toeneemt en het grondwaterpeil daalt. Rivieren drogen op, grondwater raakt uitgeput en ecosystemen verslechteren. 

Wat we doen voor direct resultaat 

  • In de Hoorn van Afrika maken we vervuild water drinkbaar met waterzuiveringstabletten. 
  • In Afghanistan zorgen we met watertrucks voor schoon water. 
  • In Oekraïne en Syrië herstellen we waterpunten die beschadigd zijn geraakt in het conflict. 
Meisje in Syrië heeft weer water

Fatima wast haar handen nadat het hoofdwaternet in haar wijk is hersteld.

Weer veilig drinkwater in Syrië

Fatima, 11 jaar, wast vrolijk haar handen in haar huis in de wijk Al-Jazmati in Aleppo, Syrië, op 28 april 2022. In Syrië is bijna twee derde van de waterzuiveringsinstallaties, de helft van de pompstations en een derde van de watertorens beschadigd door het conflict. Bijna de helft van de mensen is afhankelijk van alternatieve en vaak onveilige waterbronnen om in hun waterbehoefte te voorzien.  

In de wijk Al-Jazmati in de stad Aleppo lekte het drinkwater uit de ondergrondse hoofdleidingen, waardoor de druk in de leidingen laag was. Het water stroomde alleen met tussenpozen en vaak pas na middernacht. Ook bereikte het de meeste huizen niet.  

UNICEF heeft het hoofdwaternet in de wijk hersteld. Deze verbetering, samen met het herstel van de bezinktanks in de Al-Khafsa waterzuiveringsinstallatie, vergrootte de hoeveelheid water die naar de gemeenschappen werd gepompt en maakte veilig drinkwater beschikbaar voor meer gezinnen. 

Wat we doen voor de toekomst 

  • In Madagaskar maken we 20 dorpen ‘klimaatslim’: we werken met zonne-energie, trainen mensen in het beheer en vergroten klimaatkennis op school.  
  • In Zimbabwe helpen we de overheid bij het opzetten van klimaatonderwijs in het curriculum. 
  • We trainen overheden in het analyseren van waterschaarste in een land. 
Dorp in Madagaskar getroffen door orkaan Freddy

De gevolgen van de klimaatverandering treffen Madagaskar hard. Verschillende wijken van de regio Atsimo Andrefana in het zuiden van Madagaskar staan nog steeds in het water na de doortocht van de cycloon Freddy. 

Klimaatslimme dorpen in Madagaskar

Madagaskar is één van de landen die het meest kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering, zowel voor overstromingen als droogte. In Madagaskar voert UNICEF daarom een pilotproject uit waarin we de weerbaarheid van 20 dorpen, in het zuiden van het land willen vergroten. We willen deze dorpen klimaatslim maken en de toegang tot water vergroten door te investeren in klimaatbestendige watersystemen. Denk hierbij aan waterpompen die werken op zonne-energie, wateropslagsystemen en waterleidingen. Dit water kan zowel voor drinkwater als irrigatie gebruikt worden.  

Ook stimuleren we lokaal ondernemerschap en creëren we werk rondom de nieuwe watervoorzieningen door kleine bedrijven en mensen uit de gemeenschap te trainen in het beheer en onderhoud van de watersystemen en door hen een kleine subsidie te verstrekken. We vergroten de kennis over water en klimaatverandering: hoe ga je slim om met water in periodes van droogte? Ook kinderen in de dorpen zullen op school les krijgen over klimaatverandering. 

WATER & “WASH”  

Ons werk voor toegang tot veilig en schoon drinkwater is onderdeel van “WASH”. WASH staat voor ‘Water, Sanitaire Voorzieningen en Hygiëne’. Deze drie thema’s zijn nauw verbonden: geen water maakt goede hygiëne lastiger. En wanneer er geen goede sanitaire voorzieningen zijn, is de kans groter dat water besmet raakt met ontlasting.

Lees hier meer over WASH >>