Kinderen bij water

Ieder kind heeft recht op schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne

Elke dag overlijden meer dan 1000 kinderen onder de vijf jaar aan oorzaken die te maken hebben met vervuild water, het ontbreken van toiletten en slechte hygiënische omstandigheden. Wij doen hier wat aan, in bijna alle landen en onder alle omstandigheden.

648 miljoen

kinderen hebben geen toegang tot veilig beheerd water

1 miljard

kinderen hebben geen toegang tot een toilet aan huis

419 miljoen

mensen doen hun behoefte buiten

Water

Sinds 2000 hebben 2,5 miljard mensen toegang gekregen tot veilig beheerd drinkwater. Helaas zijn er nog steeds 648 miljoen kinderen die geen toegang hebben tot veilig beheerd water.

De meerderheid die het nog zonder watervoorzieningen moet stellen woont in afgelegen gebieden, vooral in Sub-Sahara Afrika. Zij halen hun water uit meren en rivieren, waardoor de kans groot is dat ze ziek worden. Elke dag overlijden ruim 1000 kinderen aan ziektes als diarree en cholera, die ziektes vinden hun oorsprong in vervuild water en slechte hygiënische omstandigheden. Wij zorgen voor schoon water in afgelegen gemeenschappen door waterputten te slaan of bestaande waterleidingsystemen te verlengen.

Toiletten

Het aantal mensen dat gebruik kan maken van een toilet is sinds 2000 flink toegenomen. Toch doen 419 miljoen mensen hun behoefte nog in de open lucht.

Vooral in India, Indonesië, Nigeria, Ethiopië en Pakistan komt buiten plassen en poepen nog voor. De lijst met ziektes die je daardoor kunt oplopen is lang en de ziektes zijn potentieel ook dodelijk. Vooral voor kinderen. Diarree, cholera, tyfus en polio zijn hiervan maar enkele voorbeelden. In deze en andere landen installeren we daarom toiletten in gemeenschappen. Ook geven we uitleg over de noodzakelijke hygiëne eromheen, zoals handen wassen.

Hygiëne

Handen wassen na toiletbezoek en voor het eten: het verkleint de kans om ziek te worden. Uit onderzoek blijkt dat het risico op diarree - een ziekte die vaak dodelijk is voor kleine kinderen - hierdoor zelfs met zo’n 50 procent vermindert.

Vandaar dat we in gemeenschappen, ziekenhuizen en op scholen handen wassen flink promoten. Daarbij spelen kinderen een cruciale rol; zij zijn onze 'schone handen' ambassadeurs. Elk jaar krijgen onze en hun inspanningen wereldwijd aandacht op de Internationale Dag van het Handen wassen.

Prioriteit in noodsituaties

De zorg voor water is ook een van onze hoofdprioriteiten in noodsituaties. We sturen bijvoorbeeld vrachtwagens met watercontainers naar steden en dorpen, of verspreiden op grote schaal waterzuiveringsmiddelen. Daarnaast werken we samen met overheden, zodat zij kunnen inspelen op waterschaarste als gevolg van langdurige droogte.

“Nu we dicht bij huis water kunnen halen, kom ik op tijd op school”

Sofia, Malawi
Wat hebben we bereikt?
  • In 2022 kregen ruim 30 miljoen mensen basistoegang tot water, mede dankzij UNICEF-programma’s.
  • In 2022 kregen ruim 26 miljoen mensen toegang tot goede sanitaire voorzieningen.  
  • Tussen 2000 en 2022 kregen ruim 2,5 miljard mensen toegang tot veilig beheerd drinkwater.
  • In 2022 kregen ruim 39 miljoen mensen in humanitaire situaties toegang tot schoon water.