Meisje voor school

Weerbare scholen als motor van een groene toekomst in Bolivia

Bolivia behoort tot de landen die het zwaarst worden getroffen door klimaatverandering. Ook scholen leiden onder de gevolgen van de klimaatcrisis: gebouwen raken beschadigd, lessen vervallen en schooluitval neemt toe. UNICEF investeerde daarom met steun van haar partners in ‘Groene Scholen’. Hierdoor blijft onderwijs toegankelijk en tegelijkertijd leren kinderen en hun gemeenschap om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering.

26.000

26.000

inwoners van Bolivia zullen jaarlijks in armoede terechtkomen als gevolg van klimaatverandering

2,1 miljoen

2,1 miljoen

kinderen wonen in overstromingsgevoelige gebieden

600.000

600.000

kinderen wonen in droogtegevoelige regio’s

Waarom hulp nodig is

Bolivia is extreem kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Droogte en overstromingen komen steeds vaker voor. Tegelijkertijd staat Bolivia op de tweede plek van landen in Zuid-Amerika die het minst goed voorbereid zijn op die gevolgen. Hierdoor is de impact enorm groot. Met name voor kinderen. 

Zo lopen kinderen een groter risico op ondervoeding, omdat droogte steevast leidt tot verstoringen in de voedselproductie en het levensonderhoud van ouders. Ook brengt extreem weer onderwijsmogelijkheden van kinderen in de knel. Omdat scholen vaak niet klimaatbestendig zijn, laten overstromingen onderwijsfaciliteiten vaak voor lange tijd onbruikbaar achter. Kinderen krijgen hierdoor soms weken geen les. 

Kinderen worden hard geraakt door de gevolgen van klimaatverandering. Hulp is daarom nodig om de impact op kinderen te verkleinen. 

Wat doet UNICEF

Met het Groene Scholen project had UNICEF als doel om tien scholen in kwetsbare regio’s in Bolivia om te vormen tot klimaatbestendige en duurzame plekken waar wordt nagedacht over klimaatverandering. UNICEF wil hiermee de impact van klimaatverandering op kinderen verkleinen en de stem van kinderen laten horen. Want kinderen dragen de minste verantwoordelijkheid voor het probleem, maar zullen de zwaarste lasten moeten dragen. 

We bereiken ons doel door er allereerst voor te zorgen dat de schoolgebouwen groene en weerbare plekken worden met onder andere zonnepanelen op de daken. Binnen de schoolmuren leren kinderen over klimaatverandering en worden zij gestimuleerd om zelf na te denken over oplossingen. Door middel van biologische moestuinen laten we kinderen zien hoe je milieubewust lokale groentes kunt verbouwen. Want groene kennis en vaardigheden zijn cruciaal voor hun toekomst en de toekomst van ons allemaal. 

Nina 17-jarige klimaatactiviste

Op de foto staat Nina, 17 jaar oud en klimaatactiviste.

"Op jonge leeftijd leerde ik over het belang van de natuur en het doet mij pijn dat deze natuur wordt bedreigd. Door ons. Ik besloot er wat tegen te gaan doen", vertelt Nina. "Ik hoorde over de internationale milieubeweging ‘Fridays for Future” en besloot in 2019 deze beweging ook in Bolivia op te zetten. We moeten ons gezamenlijk organiseren. Wij als jongeren hebben de capaciteit en kracht om onze autoriteiten duidelijk te maken dat ze het klimaatprobleem nu moeten bestrijden."

Doelstellingen - looptijd tot 2023

  • 10 scholen verduurzamen en klimaatbestendiger maken door deze scholen onder andere te voorzien van zonnepanelen, zon-aangedreven watertanks en internet. Ook wordt het schoolpersoneel getraind in hoe zij goed om kunnen gaan met klimaatrisico’s. 
  • 1200 kinderen en jongeren vaardigheden leren waarmee zij kunnen bijdragen aan oplossingen tegen het klimaatprobleem. Zo leren leerlingen bijvoorbeeld duurzame landbouwvaardigheden en hoe je succesvol kunt lobbyen. 
  • 160 leraren trainen zodat zij les kunnen geven over klimaatveranderingen. Om zo de kennis en het bewustzijn van leraren en kinderen over klimaatverandering en de te nemen acties te vergroten.
  • Tijdens de projectperiode wil UNICEF in totaal 3000 kinderen bereiken en zo de impact van de gevolgen van klimaatverandering op hen verkleinen. 

Behaalde resultaten

  • UNICEF heeft 18 scholen verduurzaamd door deze te voorzien van zonnepanelen, zon-aangedreven waterpompen en watertanks. Ook zijn er verbeteringen gemaakt in de infrastructuur, zoals het installeren van systemen voor de opvang van regenwater. Daarnaast hebben we computers geleverd aan alle 18 scholen.
  • UNICEF en partners hebben jongeren op diverse manieren ondersteund op het gebied van klimaatactie: door educatieve content te ontwerpen die is gefocust op het begrijpen van klimaatproblemen; door bestaande jongerenorganisaties te versterken en te coördineren; en door oplossingsgerichte projecten die klimaatverandering adresseren te ontwikkelen. Tegen het einde van het project zijn er 22 jongerenorganisaties opgericht en 53 projecten met praktische oplossingen voor het omgaan met klimaatverandering gepresenteerd door jongeren.
  • UNICEF heeft 395 leraren (202 mannen en 193 vrouwen) getraind in het geven van les over klimaatverandering. De leraren hebben professionele cursussen gevolgd over klimaatverandering, mitigatie van natuurrampen en adaptatiestrategieën. Ook zijn hun digitale vaardigheden verbeterd.
  • UNICEF heeft de inhoud van het schoolcurriculum verrijkt door les over klimaatverandering hierin op te nemen. In deze lessen worden bijvoorbeeld het belang van water en natuurlijke ecosystemen benadrukt. Ook vormen de wijsheid en kennis van Boliviaanse inheemse gemeenschappen over dit thema, zoals eerbied voor Moeder Aarde, een belangrijk onderdeel. Dankzij het project zijn zo’n 5000 kinderen bereikt met meer kennis over klimaatverandering.