Stille ramp in de Hoorn van Afrika

Driedubbele crisis in de Hoorn van Afrika

Klimaatverandering, conflicten en voedselschaarste zorgen in de Hoorn van Afrika voor een van de ergste noodsituaties in 40 jaar. En de situatie blijft verslechteren. Momenteel kampen er in Ethiopië, Kenia, Somalië, Eritrea en Djibouti 20 miljoen mensen met waterschaarste, mislukte oogsten en het verlies van hun vee.

Moeder en zoon in een Somalisch vluchtelingenkamp

Moeder en zoon in een Somalisch vluchtelingenkamp

Moeder en zoon in een Somalisch vluchtelingenkamp

Help kinderen uit de driedubbele crisis.

Kinderen in de Hoorn van Afrika hebben onze hulp nodig, nu en in de toekomst. Alleen samen kunnen we structureel het verschil maken en deze kinderen een betere toekomst bieden. Help jij mee?

Steun nu kinderen in een noodsituatie

Opeenstapeling van crises

De extreme droogte die nu plaatsvindt in de Hoorn van Afrika is een gevolg van klimaatverandering. Deze periodes worden intenser en langerduriger. Gemeenschappen die in deze regio leven zijn al erg kwetsbaar en zijn dan ook niet voorbereid op deze gevolgen. Hun oogsten mislukken en vee sterft, voedseltekorten zijn enorm.

Daarbij komend worden de voedseltekorten nog eens verergert door de oorlog in Oekraïne, met name in Somalië, Kenia en Ethiopië. Deze landen zijn namelijk voor een groot deel van hun tarwe-import afhankelijk van de Zwarte Zee-regio. Door de oorlog komen productie en bevoorrading in gevaar en stijgen de prijzen snel. Dit bedreigt de voedselzekerheid in de Hoorn van Afrika nog meer en doet het aantal ernstig ondervoede kinderen nog sneller stijgen. 

Alsof de droogte- en voedselcrisis nog niet genoeg zorgen met zich meebrengen zijn er ook nog de conflicten die het gebied onveilig maken. Op zoek naar bescherming, water, voedsel en grasland ontvluchten honderdduizenden kinderen en hun families hun huis. Een risicovolle onderneming, want ontheemde kinderen zijn nog eens extra kwetsbaar omdat hun toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en een veilige omgeving verslechtert.

De opeenstapeling van klimaatverandering, voedselschaarste en conflicten leidt tot een driedubbele crisis voor kinderen.

1 miljoen kinderen

onder de vijf jaar in Somalië worden geconfronteerd met extreme droogte.

Bijna 20 miljoen mensen

in de regio, waarvan veel kinderen, hebben water en voedselhulp nodig.

Ruim 600.000 kinderen

in Soedan zijn momenteel ernstig acuut ondervoed.

Mensen halen water bij een door UNICEF gefaciliteerd waterpunt

Mensen halen water, door UNICEF verstrekt in het Kabasa vluchtelingenkamp

Mensen halen water, door UNICEF verstrekt in het Kabasa vluchtelingenkamp

Wat doet UNICEF in de Hoorn van Afrika?

We breiden onze levensreddende noodhulp voor kinderen en hun families uit en zetten ons tegelijkertijd in om gemeenschappen klimaatbestendig te maken zodat de situatie ook structureel verbeterd wordt. Want deze verschrikkelijke situatie mag nooit meer gebeuren.

Om te reageren op de onmiddellijke levensreddende behoeften van getroffen mensen, bieden UNICEF en partners hulp op de volgende manieren:

  • We kopen en verstrekken therapeutische voeding, zoals Plumpy’Nut. Een calorierijke superpindakaas waarmee ondervoede kinderen behandeld kunnen worden.
  • We zetten mobiele gezondheids- en voedingsteams in om acuut ondervoede kinderen tijdig te identificeren en behandelen. Deze teams kunnen ook meer kinderen bereiken met vaccinaties tegen bijvoorbeeld mazelen. 
  • Samen met het Wereldvoedselprogramma verstrekt UNICEF schoolmaaltijden. Zo verbeteren we de voedingsgezondheid van kinderen en moedigen we ze aan om naar school te blijven gaan.
  • We verstrekken veilig drinkwater, in combinatie met voorlichting over het belang van veilig drinkwater.
  • We verstrekken financiële bijstand (cash transfers) om families te helpen overleven en te kunnen voldoen aan hun basisbehoeften. 

Wat betreft lange termijn oplossingen zet UNICEF zich in op de volgende manieren:

  • We maken de toegang tot veilig drinkwater klimaatbestendig door het boren van diepere waterbronnen en het bouwen van zanddammen. En we ondersteunen en adviseren regeringen bij het ontwikkelen van duurzame watervoorzieningen.
  • We pleiten voor sociale beschermingsprogramma’s en financiële bijstand waar families langduriger een beroep op kunnen doen. We willen dat families niet alleen deze maar ook een volgende klap kunnen opvangen terwijl ze hun kinderen naar school kunnen blijven sturen.

Owliyo Moge Mohamed Ali (30) met haar zoon (4) in een vluchtelingenkamp in Somalië

Owliyo Moge Mohamed Ali (30) heeft zeven kinderen om voor te zorgen. Abdirahman Mohamed Adam (4) is een van hen.

"Al mijn vee stierf. Ik verloor alles in deze droogte, ik heb nog nooit zoiets ergs meegemaakt", vertelt zijn moeder. De familie woont in een vluchtelingenkamp in Somalië, in een klein tentje waar ze niet allemaal in passen, dus de meeste kinderen slapen buiten op de kale grond. UNICEF zorgt in Somalië voor behandeling van acute ondervoeding, schoon (drink)water, gezondheidszorg en onderwijs. Ook helpt UNICEF families om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door onmisbare waterputten te slaan met inzet van zonne-energie.