wegwijzers

Vluchtelingenkinderen in de noodopvang

De rechten van kinderen die in Nederland asiel aanvragen worden op dit moment onvoldoende beschermd door de Nederlandse overheid.

's Nachts wakker

Door lange wachttijden voor en tijdens de asielprocedure, een woningmarkt die op slot zit en bezuinigingen bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is er een groot gebrek aan opvangplekken voor asielzoekers. Hierdoor komen zij sinds eind augustus 2021 in tijdelijke tenten en andere grootschalige noodopvanglocaties terecht.  

Op dit moment verblijven ongeveer 20.000 asielzoekers, waaronder meer dan 5.000 kinderen, in noodopvanglocaties die vaak ongeschikt zijn voor kinderen. Ouders maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen en blijven ’s nachts wakker om de ruimte waar zij verblijven te bewaken. Kinderen moeten verhuizen van plek naar plek, hebben niet altijd toegang tot onderwijs en zorg en voelen stress, angst en onzekerheid.

woonunits

Woonunits in de noodopvang

Woonunits in de noodopvang

Noodsituatie

Sinds september 2021 – het begin van de huidige opvangcrisis – geeft UNICEF Nederland samen met de Werkgroep Kind in azc alarmsignalen af omdat de leefomstandigheden in verschillende grootschalige noodopvanglocaties onder de humane ondergrens zakken. Helaas is er tot nog toe nauwelijks iets verbeterd; de huidige vorm van opvang voldoet niet aan de minimumnormen voor opvang, al helemaal niet voor kinderen die een stabiele, rustige en veilige omgeving nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling. 

Het organiseren van stabiele opvangplekken lukt onvoldoende. De rekening daarvan komt helaas bij kinderen terecht. Door verblijf in grootschalige en massale noodopvanglocaties, veelvuldig verhuizen van opvang naar opvang en achterblijvende aandacht voor zorg en psychosociale hulp neemt het risico op trauma en schade in de ontwikkeling en gezondheid aanzienlijk toe.

Verhalen van kinderen

UNICEF wil kinderen graag zelf een stem geven in het publieke debat rond de noodopvang en heeft daarom besloten verschillende locaties te bezoeken. Leeuwarden was de eerste, daarna volgde Zeist en Duiven. Lees de verhalen van een aantal kinderen die daar wonen.

UNICEF's werk

Meer lezen over wat UNICEF doet op het gebied van asielopvang?

UNICEF heeft samen met de Werkgroep Kind in azc uitgangspunten opgesteld voor het verbeteren van de situatie van alle kinderen in (nood)opvanglocaties.

Benieuwd naar onze oproep en uitgangspunten voor de asielopvang van kinderen? Kijk hier

UNICEF heeft samen met de Werkgroep Kind in azc uitgangspunten opgesteld voor het verbeteren van de situatie van alle kinderen in de opvang : 

1.      Uitbreiden van de reguliere opvang zodat de noodopvang zo snel mogelijk kan worden beëindigd

2.      Een deugdelijke administratie en registratie van alle bewoners, in het bijzonder kinderen

3.      Leefomstandigheden aanpassen aan de belangen en veiligheid van kinderen

4.      Veiligheid van kinderen wordt gemonitord en is in beeld

5.      Duidelijkheid over de asielprocedure

6.      Spoedige toegang tot regulier onderwijs, bij voorkeur buiten de (nood)opvanglocatie

7.      Spoedige toegang tot de juiste medische en mentale zorg

8.      Activiteiten, participatie en informatievoorziening voor kinderen