Jongen en meisje met megafoon

UNICEF Jongerenopiniepeilingen

In gesprekken en discussies over actuele thema's is maar beperkt ruimte voor het perspectief van kinderen en jongeren. Hun mening zou vaker en structureler zichtbaar moeten zijn om er zo voor te zorgen dat professionals, bestuurders en politici, maar ook opvoeders en anderen vaker de mening van kinderen en jongeren horen en hier ook rekening mee houden. 

Belang van stem van jongeren

Door hun mening te horen, is het mogelijk om beleid aan te laten sluiten bij de wensen van kinderen en jongeren waardoor er veel kindgerichter gehandeld kan worden in de praktijk. Om dit mogelijk te maken doet UNICEF Nederland elk jaar diverse opiniepeilingen om te onderzoeken wat kinderen en jongeren van 10 – 18 jaar bezighoudt en hoe jongeren tegen actuele vraagstukken aankijken die hen aangaan. 

UNICEF versterkt positie jongeren 

In de samenleving, op bijvoorbeeld scholen, in (jeugdhulp)instellingen en in gemeenten is de stem van jongeren niet altijd hoorbaar. Hierdoor wordt niet altijd in het belang van het kind gehandeld. Om dit te veranderen draagt UNICEF Nederland bij aan het versterken van hun positie. Zowel op lokaal als landelijk niveau. Zo begeleidt UNICEF Nederland kinderen die hun school op kindvriendelijkheid toetsen, waarbij onder andere wordt gekeken of de school toegankelijk is voor ieder kind en of er genoeg aandacht besteed wordt aan het tegengaan van pesten of discriminatie. Kinderen leren zo al jong dat hun mening telt. We maken het daarnaast op landelijk niveau mogelijk dat jongeren in debat gaan met politici over thema’s die zij belangrijk vinden en kinderen en jongeren worden zoveel mogelijk betrokken bij onderzoeken die UNICEF uitvoert. 

Opiniepeilingen

De jongerenopiniepeilingen gaan over diverse thema's, zoals hoe jongeren aankijken tegen de val van het kabinet of opgroeien in armoede. Door daar zicht op te krijgen kunnen personen in de omgeving van jongeren hier rekening mee houden en waar nodig met hen in gesprek gaan. Ook kunnen overheden en professionals die met jongeren werken aan de hand van die informatie kijken welke aanpak nodig is om jongeren mentaal te ondersteunen.  

UNICEF geeft zo invulling aan artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag. Daarin staat dat kinderen het recht hebben om gehoord te worden en om hun mening te geven over beslissingen die hen aangaan.