Meisje bij carnaval

Nederlandse Cariben

EN NL

Kinderen die opgroeien op de zes Nederlands Caribische eilanden hebben recht op dezelfde kansen als kinderen in Europees Nederland. Toch is dit in de praktijk vaak anders.  

Veel kinderen op deze eilanden groeien op in onveilige of ongezonde omstandigheden. In delen van de Nederlandse Cariben is er sprake van armoede: soms is er niet genoeg geld om (gezond) te eten of kleren te kopen en gaan kinderen met honger naar school. Op veel gebieden ontbreken cijfers over kinderen, bijvoorbeeld over jeugdzorg, kindermishandeling en kinderarmoede. 

Wat doet UNICEF? 

UNICEF zet zich in om ervoor te zorgen dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien. Wij willen dat de kinderen die opgroeien in het Caribische deel van het Nederlands Koninkrijk dezelfde kansen hebben als kinderen in het Europese deel. In het Kinderrechtenverdrag heeft UNICEF het belangrijke mandaat gekregen om in de gaten te houden of overheden de afspraken in het verdrag nakomen en ze erop aan te spreken. UNICEF Nederland draagt hieraan bij door het monitoren van de kinderrechtensituatie op de eilanden, beleidsbeïnvloeding, kinderrechteneducatie en participatie, en het verlenen van technische assistentie.

Meiden op schoolplein

Wat willen we bereiken?

  • UNICEF wil dat kinderen in de Caribisch deel van het Koninkrijk in veiligheid leven en structureel worden beschermd tegen misbruik, verwaarlozing, uitbuiting en geweld, mede met het oog op rampen. Toegankelijkheid en kwaliteit van kinderbescherming, veiligheid van onderwijs, jongerenparticipatie, een positieve houding en gedrag in de samenleving ten opzichte van de rechten van kinderen zijn hierbij van groot belang.
  • UNICEF Nederland draagt hieraan bij door het monitoren van de kinderrechten situatie op de eilanden, beleidsbeïnvloeding, kinderrechteneducatie en participatie, en het verlenen van technische assistentie, onder andere op het gebied van kinderbescherming.
Status van de zes eilanden binnen het Nederlandse Koninkrijk

Het Nederlandse Koninkrijk heeft een Europees en een Caribisch deel. Bonaire, Sint Eustatius en Saba vormen samen met Curaçao, Aruba en Sint Maarten het Caribische deel, Nederland vormt het Europese deel.

Het Koninkrijk bestaat uit vier landen bestuurd door een eigen regering: Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Nederland en worden ze samen Caribisch Nederland genoemd, of ook wel de BES eilanden.

De Nederlandse overheid is samen met de overheden van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de openbare lichamen van Bonaire, St Eustatius en Saba verantwoordelijk voor de kinderrechtensituatie binnen het Nederlandse Koninkrijk.