Kinderen op klimrek bij sportveld

CFCI-programma voor gemeenten

Op 30 november 2023 is de eerste lichting gemeenten gelanceerd die meedoet aan het Child Friendly Cities Initiative (CFCI)-programma.

In het oudste buurthuis van Nederland (De Mussen, Den Haag) spreken de drie gemeenten, onder het toeziend oog van groep 8 van de Gelderlanderschool en leden van het Jongerencollege van Madurodam, de ambitie uit om Child Friendly City te worden. 

In dit drie- tot vijfjarig programma van UNICEF gaan zij aan de slag met de daadwerkelijke en concrete verbetering van de situatie van kinderen en jongeren. Dit moet ervoor zorgen dat kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk op kunnen groeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bij behaalde resultaten kan de gemeente erkenning krijgen als Child Friendly City.

logos drie gemeenten

Onderdeel van een internationaal netwerk

Den Haag, Gooise Meren en Sint Eustatius hebben de Memorandum van Overeenstemming ondertekend en zijn sinds 2023 CFCI-kandidaat gemeenten in de Nederlandse pilot van het CFCI-programma. Zij maken als eerste lichting Nederlandse gemeenten onderdeel uit van het internationale netwerk van CFCI.

Lees de beweegredenen van de drie kandidaat-gemeenten en hun toekomstplannen.

Wilt u als gemeente meer weten over het CFCI-programma?

Download de toelichting over het programma
Cirkel met fases die doorlopen worden

Binnen het CFCI-programma doet de gemeente een lokale situatieanalyse aan de hand van de ‘Child Friendly Checklist’. Daarbij worden ook (lokale) partners, kinderen en jongeren betrokken. Vervolgens bepaalt de gemeente op basis van de Checklist welke actiepunten ze gaan oppakken en leggen ze deze punten vast in een Actieplan. De gemeente gaat zelf met dit Actieplan aan de slag. UNICEF monitort en evalueert de uitvoering van de actiepunten.  

Wanneer gemeenten het CFCI-programma goed doorlopen, kunnen zij een internationale erkenning als kindvriendelijke gemeente krijgen. Hiermee sluiten zij zich aan bij het internationale netwerk van CFCI, dat inmiddels in meer dan 45 landen wereldwijd op lokaal niveau wordt uitgerold.

Onze nieuwsbrief komt iedere zes weken uit

Blijf op de hoogte!

U ontvangt informatie over interessante bijeenkomsten, voorbeelden en methodieken en komt in contact met gemeenten en andere organisaties die werken aan kindvriendelijke gemeenten.

Inschrijven nieuwsbrief

Heeft u vragen over het CFCI-programma? Of bent u enthousiast om zelf aan de slag te gaan met kinderrechten binnen uw gemeente? Neem dan gerust contact op met childfriendlycities@unicef.nl.