kinderen springen

Ons werk in Nederland

UNICEF komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen, dus ook in Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. En hoewel het goed gaat met de meesten, zijn er ook veel kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Ontwikkelingen als de toenemende ongelijkheid, armoede, klimaatverandering en migratie zorgen dat kinderrechten verder onder druk komen te staan.

Hoe zetten we ons in voor kinderen?

jongerenpanel

Het UNICEF Jongerenpanel praat mee over ons werk.

We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren gezien en gehoord worden

Volwassenen en beleidsmakers lijken soms te vergeten dat kinderen volwaardige burgers zijn. Daardoor wegen ze de belangen van kinderen vaak niet mee bij het nemen van beslissingen. Ook wordt vaak óver en niet mét kinderen en jongeren gepraat, terwijl zij het recht hebben om mee te praten over zaken die hen aangaan. Waar dat wel gebeurt, ontstaan bovendien de mooiste ideeën. Wij zien dat ook in ons werk. Denk aan jongerenparticipatie in de vorm van jongerenopiniepeilingen, het Jongerenpanel of zoals bij Jongeren Prinsjedag.

 • We stimuleren de overheid om de belangen van kinderen altijd mee te wegen in haar beleid en te luisteren naar kinderen zelf. 
 • We zorgen er met ons jeugdprogramma voor dat kinderen op school les kunnen krijgen over kinderrechten.
 • Samen met het Platform Mensenrechteneducatie adviseren we de overheid hoe lessen over kinderrechten kunnen worden opgenomen in het vernieuwde curriculum.
 • Jongeren kunnen meepraten, zoals via ons eigen Jongerenpanel en via verschillende acties en campagnes, zoals Speak Up en Jongerenopiniepeilingen. De jongeren kregen de afgelopen jaren ook de kans om in debat te gaan met elkaar en met politici, zoals tijdens de Tweede Kamer verkiezingen en Jongeren Prinsjesdag.
koning van de jeugd

UNICEF Jongerenpanel interviewt de Koning van de Jeugd 2020.

We brengen in kaart hoe het gaat met kinderen in Nederland

We monitoren de situatie van kinderen in Nederland, zodat we oplossingen kunnen bedenken voor zaken die niet goed gaan. We brengen rapporten uit, werken samen met andere organisaties en motiveren hen om de situatie van kinderen in de gaten te houden.

We werken aan een situatieanalyse van kinderen in Nederland en eerder publiceerden we een situatieanalyse van de kinderen in Caribisch Nederland. In de Jeugdmonitor 2021 staat een hoofdstuk over kinderrechten. Samen met het Kinderrechtencollectief hebben we een rapportage gepubliceerd voor het VN-Kinderrechtencomité en Kinderrechten in Cijfers.

We publiceren regelmatig onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van mentaal welzijn, kindermarketing en kinderen in de asielopvang. In 2023 publiceren we acht essays over de digitale leefomgeving.

We werken nauw samen met de UNICEF-leerstoel Kinderrechten in Leiden. Bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek, de jaarlijkse Summerschool Children’s Rights, de ontwikkeling van een expertisecentrum kinderrechten op Curaçao, of het mogelijk maken van stages.

Sinds maart 2022 hosten wij Child Friendly Cities waarbij we gemeenten ondersteunen en inspireren.

In 2020 is een situatieanalyse gemaakt voor Sint Maarten. Lees ons Engelstalige rapport

Lees het onderzoek 'Geluk onder Druk?' over het mentaal welzijn van jongeren uit 2020

Of lees het onderzoek in samenwerking met de Universiteit Leiden over de impact van de coronacrisis op kinderen in Nederland

jongeren bij voedselworkshop

Jongeren bedenken oplossingen voor voedselproblemen.

Samen werken aan oplossingen

We adviseren de overheid en werken samen met tal van andere organisaties aan oplossingen om de situatie van kinderen te verbeteren. We luisteren daarbij goed naar de mening van kinderen en jongeren. We richten ons op onderwerpen die urgent en actueel zijn en waar we met ons internationale netwerk van toegevoegde waarde zijn.

Aan deze onderwerpen geven we prioriteit:

 • Opvang van kinderen op de vlucht:
  Kinderen in de asielopvang moeten vaak verhuizen, kunnen niet altijd naar school en de toegang tot (mentale) zorg is beperkt. Wij zetten ons door middel van lobby en onderzoek in om de situatie van kinderen in de asielopvang en de opvang voor Oekraïners te verbeteren. Zo pleiten we voor kindvriendelijke opvang. Ook zijn we partner in TeamUp, waarmee we kinderen in azc’s wekelijks spel- en bewegingsactiviteiten bieden en zo hun weerbaarheid helpen versterken. 
 • Opgroeien in armoede:
  Ook in Nederland groeien kinderen op in armoede. Ouders hebben niet altijd genoeg geld om hun kinderen te bieden wat voor hen noodzakelijk is, zoals eten, een dak boven hun hoofd, kleding of schoolspullen. Lees hier meer over welke kinderrechten onder druk staan door armoede.
 • Mentaal welzijn
  Ons onderzoek 'Geluk onder druk?' uit 2020 liet zien dat ruim één op de vier jongeren in Nederland last heeft van stress door schooldruk. Wij zetten ons ervoor in dat sociaal-emotionele vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs. Ook pleiten we voor een schoolklimaat waarin leerlingen gezien worden, zichzelf kunnen zijn en hulp kunnen vragen. Dat doen we onder meer met de Alliantie voor een Mentaal Gezonde Generatie.
 • Goede voeding
  Wereldwijd is 1 op de 3 kinderen niet goed gevoed. Ook in Nederland maakt UNICEF zich zorgen om het aantal kinderen dat in Nederland te veel ongezonde voeding binnenkrijgt. Kinderen hebben structureel goede voeding nodig die past bij de verschillende leeftijdsfases om zich geestelijk en lichamelijk optimaal te kunnen ontwikkelen. Via verschillende samenwerkingsverbanden willen we de reclames aan banden leggen en kinderen stimuleren om gezonder te gaan eten.

Lees meer over ons werk voor Kinderen op de vlucht.

Weten wat we doen op het gebied van voeding? Luister onze podcasts

Statia

Meisjes op Sint Eustatius.

We ondersteunen de Caribische overheden met systeemversterking

Veel kinderen op de Caribische eilanden van ons koninkrijk groeien op in uitdagende omstandigheden. Ons doel is dat ook zij in een veilige en stimulerende omgeving kunnen opgroeien.

We werken samen met de overheden van de eilanden en bieden op hun verzoek steun in de vorm van technische assistentie. Dat doen we op basis van een grondige analyse, zoals de situatieanalyse van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). We richten ons vooral op het versterken van de capaciteit van de overheden, professionals en ouders op het gebied van kinderbescherming, positief ouderschap, ‘life skills’ en participatie. Ook versterken we de capaciteit van de overheden om de situatie van kinderen in kaart te brengen en te monitoren, zodat die kan worden verbeterd. En UNICEF Nederland helpt de overheden en professionals om het kinderbeschermingssysteem op Aruba en Curaçao te verbeteren.