kinderen op de vlucht

Kinderen op de vlucht

Kinderen vluchten alleen of met hun familie voor oorlog, geweld, extreme armoede en natuurrampen. Oorzaken waar ze niets aan kunnen doen, maar waarvoor ze wel de hoogste prijs betalen. Leren, spelen, gezond opgroeien in een veilige omgeving: dat zit er niet in als kinderen op de vlucht zijn. Wij bieden noodhulp in  conflictregio’s én we proberen de situatie voor kinderen op de lange termijn te veranderen. Voor nu én morgen.

43,4 miljoen

43,4 miljoen

kinderen zijn wereldwijd op de vlucht

1,5 miljoen

1,5 miljoen

kinderen zijn geboren als vluchteling

5,9 miljoen

5,9 miljoen

mensen in Oekraïne sloegen op de vlucht

Wat is er aan de hand?

Als we aan mensen op de vlucht denken, staan we er meestal niet bij stil dat het heel vaak om kinderen gaat. Het totale aantal mensen op de vlucht is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld, en kinderen maken bijna de helft van het totaal uit. Hieronder vallen zowel de kinderen die naar een ander land zijn gevlucht als de kinderen die binnen hun eigen landsgrenzen ontheemd zijn geraakt. Terwijl het aantal ontheemde en gevluchte kinderen een recordhoogte bereikt, schiet de toegang tot essentiële steun en diensten zoals gezondheidszorg, onderwijs en bescherming tekort. Ongeveer twee derde van alle gevluchte kinderen staat ingeschreven in het basisonderwijs, terwijl slechts ongeveer een derde van de gevluchte jongeren naar de middelbare school gaat. Een heel groot deel van de gevluchte kinderen komt uit Syrië en Afghanistan.

Veruit het grootste deel van de kinderen die op de vlucht zijn, blijft in de regio. Zo vangt Turkije het grootste aantal vluchtelingen uit het Midden-Oosten op. Een vierde van het aantal vluchtelingen dat in 2021 naar Europa kwam was kind. Veel gevluchte kinderen zijn alleen, zonder ouders of toezicht. Zij hebben hun huis, familie en alles wat bekend was, achtergelaten. Ontheemde kinderen - of ze nu vluchteling, asielzoeker of in eigen land ontheemd zijn - kunnen worden geconfronteerd met ernstige risico's voor hun welzijn en veiligheid. Wereldwijd maken kinderen ongeveer 34% uit van de ontdekte slachtoffers van mensenhandel.

Nog voordat kinderen op de vlucht aan de gevaarlijke overtocht beginnen, hebben ze al heel wat ontberingen moeten doorstaan. Dat vluchtelingen ondanks alle gevaren besluiten om de tocht naar Europa te maken, heeft alles te maken met de omstandigheden thuis. Die zijn zo uitzichtloos dat ze er alles voor over hebben om opnieuw te kunnen beginnen. Zelfs als dat met gevaar voor eigen leven is.

Bronnen:

UNHCR Refugee Data Finder

2019 UNHCR Desperate Journeys

plato met speelgoedtrekker in zijn hand

Plato ontvluchtte met zijn familie Oekraïne. Hij en zijn familie zijn nu in Roemenië

Plato ontvluchtte met zijn familie Oekraïne. Hij en zijn familie zijn nu in Roemenië

Wat doet UNICEF?

Samen met lokale organisaties en maatschappelijke werkers helpen we gezinnen op de vlucht en in vluchtelingenkampen met o.a. schoon drinkwater, inentingen, behandelingen tegen ondervoeding, onderwijs en psychosociale hulp.

Kinderen opvangen

Én

Bescherming op de lange termijn

Opvang

Opvang

We zetten een zogenoemde 'child-friendly space' op: een plek waar kinderen veilig kunnen spelen en kind kunnen zijn.

Bescherming

Bescherming

Bij overheden pleiten we voor bescherming van vluchtelingen en voor correcte en kindvriendelijke procedures.

Resultaten

Deze kinderen werden al geholpen door UNICEF.

Natasha met een beer in haar hand

Het verhaal van Natasha in Polen

Natasha houdt haar knuffelbeer stevig vast. Zij en haar gezin ontvluchtten Oekraïne en kwamen in Polen terecht. Ze krijgt hulp bij een UNICEF tent.

Huthifa op schoot bij zijn moeder

Het verhaal van Huthifa in Jemen

Huthifa’s moeder vertelt: ‘’We moesten vluchten voor geweld.’’ Ze merkte dat haar elf maanden oude zoon steeds zwakker werd en besloot hem naar een gezondheidscentrum van UNICEF te brengen. Daar kreeg hij een behandeling tegen ondervoeding en een vaccin tegen mazzelen. ‘’Ik ben blij, mijn kind ziet er steeds gezonder uit,’’ vertelt ze.

meisje met oranje hoofddoek.

Het verhaal van Waranga in Tajikistan

Waranga is een zestien jaar oud Afghaanse vluchtelinge. Doordat haar familie niet genoeg geld had, kon ze niet langer naar school.  Ze kwam erachter dat ze bij UNICEF skillbuilding lessen kon volgen en schreef zich in. Ze leerde daar van alles over ICT, sociaal ondernemerschap en hoe ze oplossingen voor problemen in haar gemeenschap kon ontwikkelen. Waranga ontwierp met haar klasgenoten een afvalgrijper en zet zich nu in voor een schonere stad.

meisje in tijdelijk schoolgebouw Pakistan

Het verhaal van Samreen in Pakistan

Samreen van twaalf moest haar huis verlaten door de hevigste overstromingen in meer dan 30 jaar in Pakistan. ‘’De overstroming was erg eng, ons huis kwam onder water te staan. We hadden geen andere keuze dan te vertrekken.’’ Samreen en haar familie vluchtten naar het Umerkot discrict. Samreen kan hier met andere kinderen gelukkig wel naar school, in een UNICEF ondersteund tijdelijk leercentrum.

Waar pleit UNICEF voor? 

  • Bescherm gevluchte en migrantenkinderen tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en levensbedreigende situaties.
  • Stop het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring op basis van hun verblijfstatus.
  • Bewaak het recht van kinderen om op te groeien binnen hun eigen familie en voorkom dat kinderen staatloos worden.
  • Zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar school kunnen en toegang hebben tot alle andere voorzieningen.
  • Pak de oorzaken waarom mensen migreren aan.
  • Neem maatregelen om xenofobie, discriminatie en marginalisatie van vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken.

Help kinderen op de vlucht

Geef voor kinderen op de vlucht