Jongerenraad Digitalisering van UNICEF en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties krijgt vervolg

27 juni 2024

Voor de overheid ligt er een belangrijke taak om kinderen te beschermen in de digitale leefomgeving. Tegen de mogelijke gevaren, maar ook om te zorgen dat zij weerbaar zijn en weten dat online dezelfde rechten gelden als offline. Het afgelopen jaar heeft de Jongerenraad Digitalisering met Staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) meegedacht over beleid om dit te realiseren. Deze Jongerenraad van UNICEF Nederland en het ministerie van BZK krijgt een vervolg.  

Jongeren op de foto met staatsecretaris van Huffelen

Inspraak op beleid  

De Staatssecretaris van BZK is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kabinetsbeleid rondom digitalisering. De Jongerenraad Digitalisering, bestaande uit twaalf jongeren tussen de 10 en 16 jaar, kregen de kans om op diverse onderwerpen hun mening te geven aan de Staatssecretaris en zo inspraak te hebben op het beleid waarin online kinderrechten worden meegenomen. De Staatssecretaris en de Jongerenraad Digitalisering hebben vier gesprekken met elkaar gevoerd over uiteenlopende onderwerpen. De input van de kinderen en jongeren was hierbij telkens uitgangspunt. 

Schermtijd 

Eén van de sessies ging over schermtijd. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse jongeren gemiddeld zo'n zes uur per dag doorbrengen op hun mobiele telefoon. Zijn zij zich bewust van de mogelijke effecten van deze lange schermtijd? De jongeren van de Raad geven zelf ook aan veel tijd online te zijn, maar zijn zich niet direct bewust van de gevolgen hiervan. Daarnaast benadrukken zij dat volwassenen in hun directe omgeving, zoals ouders/verzorgers en docenten, dit ook niet lijken te weten. Deze input en andere inzichten over dagelijks online gebruik wordt meegenomen bij de te ontwikkelen bewustwordingscampagne van de overheid over de impact van schermtijd. 

Schadelijke content online

Een ander thema dat uitgebreid aan bod is gekomen, is schadelijke content en in hoeverre jongeren hiertegen beschermd zouden moeten worden. Wat is de rol van de overheid hierin, de effectiviteit van leeftijdsverificatie op social media apps, en de toegevoegde waarde voor het invoeren van een mogelijk online beeldmerk. Over dit laatste punt hebben de jongeren concreet meegedacht, en over wat kinderen en jongeren online zou kunnen beschermen tegen het zien van schadelijke beelden.  

Door de Jongerenraad Digitalisering staan online kinderrechten steviger op de agenda van de overheid. De input van jongeren is heel waardevol geweest om beleid dat hen direct aangaat kindgerichter te maken.  

Komend schooljaar starten we om deze reden met een nieuwe Jongerenraad Digitalisering. Ken je of werk je met jongeren die interesse hebben om lid te worden? Ga dan naar het aanmeldformulier op de website van Stichting Discussiëren Kun Je Leren, die ons ondersteunt in de begeleiding van de Jongerenraad.