11 juni: de Internationale Dag van het Spelen nu officieel erkend door de VN

11 juni 2024

Vandaag vieren we voor het eerst de Internationale Dag van het Spelen, dit omdat die onlangs officieel is uitgeroepen door de Verenigde Naties. Het recht op spelen en vrije tijd is één van de rechten in het Kinderrechtenverdrag. Met het besluit van de VN om hier een officiële dag van te maken, wordt dit belang nogmaals bevestigd. UNICEF juicht dit toe: voor kinderen is spelen een serieuze zaak en fundamenteel voor hun ontwikkeling.  

Meisjes in speeltuin Aruba

Ariana (8), Anaiah (6) en Alina (4) zijn aan het spelen in de Eagle Beach speeltuin op Aruba.

Ariana (8), Anaiah (6) en Alina (4) zijn aan het spelen in de Eagle Beach speeltuin op Aruba.

De kracht van spelen 

Spelen, zowel offline als online, vormt een belangrijke basis voor de toekomst van kinderen. Uit onderzoek van de VN blijkt echter dat nog maar 1 op de 4 kinderen regelmatig buiten speelt. Verder blijkt dat ongeveer 1 op de 5 kinderen van twee tot vier jaar, thuis niet met hun verzorgers speelt. En 1 op de 8 kinderen onder de vijf jaar thuis geen speelgoed heeft. Het is mede om deze reden des te belangrijker dat hier met deze VN-Dag van het Spelen meer aandacht voor is. Kinderen leren het beste door te spelen. Het is goed voor verschillende ontwikkelingsgebieden; intellectueel, sociaal, emotioneel en fysiek. Door te spelen leren kinderen bijvoorbeeld verbindingen met anderen aan te gaan, leiderschapsvaardigheden op te bouwen, veerkracht te ontwikkelen en hun angsten te overwinnen. 

Omgeving van invloed  

Ook de omgeving waarin kinderen opgroeien speelt een belangrijke rol om spelen te faciliteren. Voldoende groene ruimte, uitdagende speeltuinen en rustig verkeer is belangrijk om het buitenspelen te bevorderen. In de digitale leefomgeving van kinderen kan ook nog veel gewonnen worden, dit kan leuker, eerlijker, veiliger, leerzamer en kansrijker worden ingericht voor kinderen. UNICEF Nederland benadrukt de rol van volwassenen om te zorgen dat kinderen in hun omgeving meer kunnen spelen en zo tegelijkertijd bij te dragen aan het welzijn van kinderen. 

Tijd maken voor spelen en verbinden 

Spelen is daarnaast erg belangrijk voor de verbinding tussen ouder en kind. Met een speciale maand over opvoeden en ouderschap, wordt er door UNICEF in juni extra aandacht besteed aan de band tussen ouders en kinderen. Dit jaar is het thema: ‘De belofte van speels ouderschap’. Om zo ook onder ouders meer aandacht te vragen voor spelen. Drukke agenda's, financiële beperkingen en andere obstakels kunnen het voor gezinnen een uitdaging maken om prioriteit te geven aan spelen. Met de campagne Quality Time laat UNICEF Nederland via een video serie zien dat het samen tijd doorbrengen in kleine dingen zit. Gezinnen op Saba, Bonaire en Sint Eustatius laten in de video's zien hoe zij het belang van (samen) spelen ervaren.  

UNICEF Nederland zet zich daarnaast in om door middel van uitwisseling binnen het Child Friendly Cities programma te stimuleren buurten kindvriendelijk(er) te maken. UNICEF wil gemeenten graag inspireren om hierin te investeren. In Nederland is dat bewustzijn er steeds meer en wordt er bijvoorbeeld ook al jaren een Nationale Buitenspeeldag georganiseerd. Vanaf nu zal in ieder geval 11 juni elk jaar in het teken staan van spelen en hiermee verdere invulling worden gegeven aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Echter is het voor kinderen belangrijk om iedere dag te spelen.