De Nationale Kinderrechtendialoog: In gesprek blijven over de rechten van kinderen in Nederland

25 april 2024

Op 22 april 2024 heeft de tweede editie van de jaarlijkse Nationale Kinderrechtendialoog in Utrecht plaatsgevonden, waar kinderen, jongeren, kinderrechtenorganisaties waaronder UNICEF, en ministeries samen kwamen. Deze dag werd georganiseerd door Frisse Blikken en voorzag in ontmoeting, samenwerking en een open dialoog over kinderrechten in Nederland, waarbij toegewerkt werd naar concrete actiepunten om deze te versterken.

Nationale kinderrechtendialoog

De tweede editie van de Nationale Kinderrechtendialoog op 22 april 2024.

De tweede editie van de Nationale Kinderrechtendialoog op 22 april 2024.

De jaarlijkse Nationale Kinderrechtendialoog

De deelnemers werden enthousiast verwelkomd door Marieke Kleiboer, directeur Jeugd bij het ministerie van VWS. De eerste bijzondere keynote speaker was Ann Skelton, hoogleraar kinderrechten en de voorzitter van het VN-kinderrechtencomité. Zij sprak over het belang van de samenwerking op kinderrechten die tijdens deze dag gecreëerd wordt. Ze benadrukte dat Nederlandse kinderen één van de gelukkigste kinderen van de wereld zijn. Tegelijkertijd blijven er uitdagingen en moet rekening gehouden worden met kinderen in kwetsbare situaties, zoals kinderen in asielprocedures en kinderen die in aanraking komen met justitie. Ook moeten we aandacht behouden voor de kinderen in het gehele Nederlands Koninkrijk en daarbij niet de kinderen op de Caribische Eilanden vergeten. De aanbevelingen gegeven door het VN-Kinderrechtencomité kunnen hierbij goede handvaten zijn: “Eigenlijk zou de Nederlandse overheid de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité aan moeten vliegen als een to-do-list. Stapsgewijs en duidelijk inzichtelijk.”

Kinderrechtentoets

Om de brug te slaan tussen de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité en de beleidspraktijk, heeft de Kinderombudsman gewerkt aan een Kinderrechtentoets. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer nam de deelnemers van de Nationale Kinderrechtendialoog mee in deze kinderrechtentoets en het belang van het kindvriendelijk maken van beleid en wetgeving.

Met een kinderrechtentoets wordt beleid, wet- en regelgeving getoetst aan de hand van kinderrechten om korte- en langetermijneffecten op kinderrechten in kaart te brengen. Dit geldt voor wetgeving en beleid dat logischerwijs gaat om zaken die voor kinderen belangrijk zijn, maar juist ook voor wanneer dit niet duidelijk het geval is. Het belang van het kind kan hiermee goed meegewogen worden in de besluitvorming. Bovendien wordt inzichtelijk dat wetgeving soms anders uit kan pakken voor kinderen in kwetsbare situaties. 

Kinderen in de lead

De uitspraak ‘niet over ons, zonder ons’ was zeker van toepassing op deze kinderrechtendialoog.  Adviezen van kinderen en jongeren vormden namelijk de rode draad van de dag. De aanwezige kinderen lieten onder begeleiding van stichting de Kleine Ambassade door middel van een adviesvideo zien welke acties volgens hen opgepakt moeten worden op de thema’s armoede, mentaal welzijn en jeugdhulp/jeugdbescherming. Ook werd stilgestaan bij manieren waarop de stem van kinderen beter gehoord kan worden.

Van gesprekken naar acties

In de aanloop naar de tweede editie van de Nationale Kinderrechtendialoog werd de kracht van samenwerking en de aandacht op de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité als gezamenlijk doel gesteld. In 2022 legde Nederland voor de laatste keer verantwoording af aan het VN-Kinderrechtencomité. Deze tweede editie van de Nationale Kinderrechtendialoog valt hiermee halverwege de periodieke rapportages, wat maakt dat het juist nu van belang is focus te houden op de aanbevelingen en verder te kijken naar de benodigde acties om hier betekenisvol mee aan de slag te gaan. Daarom werd de dag afgesloten met rondetafelgesprekken waarin werd gewerkt aan concrete acties op de tien thema’s: discriminatie, kinder- en jongeren participatie, geweld tegen kinderen, jeugdhulp en jeugdbescherming, mentaal welzijn, armoede, onderwijs, migratie, kinderhandel en seksuele uitbuiting en jeugdstrafrecht.

Het Kinderrechtencollectief heeft in samenwerking met UNICEF en met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via de monitor Kinderrechten in Beweging in beeld gebracht hoe ver Nederland is met het opvolgen van de VN-aanbevelingen op de tien thema’s. Deze jaarlijkse analyse brengt niet alleen meer inzichtelijkheid in de voortgang op de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité, maar levert daarbij inbreng op voor de Nationale Kinderrechtendialoog. 

De tweede editie van de Nationale Kinderrechtendialoog werd gekenmerkt door inspiratie, daadkracht en positieve energie. Voortbordurend op de eerste editie, wordt door meer aandacht op de aanbevelingen, samenwerking en integratie binnen beleidsontwikkeling, wet- en regelgeving ingezet op verbetering van kinderrechten in heel het Koninkrijk der Nederlanden. De Nationale Kinderrechtendialoog werd afgesloten door op elk thema concrete acties te presenteren. Gedurende het jaar worden deze ambities vastgehouden en wordt gezamenlijk toegewerkt naar de derde editie van de Nationale Kinderrechtendialoog.