1 op 3 kinderen blootgesteld aan extreme waterschaarste

13 november 2023

Door klimaatverandering hebben 739 miljoen kinderen wereldwijd te weinig water tot hun beschikking. Daardoor komen hun mentale en fysieke gezondheid in gevaar. Dat staat in een nieuw uitgekomen UNICEF-rapport. Tegen 2050 zullen naar schatting nog eens 35 miljoen kinderen te maken hebben met waterstress: meer vraag dan aanbod van schoon water.

pakistaanse-jongen.jpg

In Geokaloi, Pakistan, is de lokale bevolking, waaronder de 6-jarige Ahmad, nog steeds aan het herstellen van de verwoestende overstromingen van 2022. Deze aan klimaatverandering toegeschreven natuurramp heeft de meeste watersystemen in de regio beschadigd, wat heeft geleid tot waterschaarste.

In Geokaloi, Pakistan, is de lokale bevolking, waaronder de 6-jarige Ahmad, nog steeds aan het herstellen van de verwoestende overstromingen van 2022. Deze aan klimaatverandering toegeschreven natuurramp heeft de meeste watersystemen in de regio beschadigd, wat heeft geleid tot waterschaarste.

Het recente UNICEF-rapport, The Climate Changed Child, uitgebracht voorafgaand aan de aankomende klimaatconferentie (COP28), laat zien hoe waterproblemen een gevaar vormen voor kinderen. Door te weinig water of te weinig toegang tot watervoorzieningen lopen kinderen een grote kans om ziek te worden, uit te drogen of zelfs te overlijden.

Regionale verschillen

Eén op de drie kinderen wereldwijd (739 miljoen) woont op plaatsen waar waterschaarste plaatsvindt, omdat daar de watervoorraden beperkt zijn, het risico op droogte hoog is, of bijvoorbeeld het grondwaterpeil daalt. Vooral landen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Azië hebben hiermee te maken.

436 miljoen kinderen leven in gebieden die kampen met extreme waterkwetsbaarheid. Dat betekent dat ze niet alleen te maken hebben met waterschaarste, maar ook met te weinig watervoorzieningen zoals waterpunten, wasbakken of toiletten. Het gaat dan vooral om landen in Afrika beneden de Sahara, Centraal- en Zuid-Azië, en Oost- en Zuidoost-Azië.

Kinderen extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering

Het rapport benadrukt ook andere manieren waarop kinderen lijden onder de klimaatcrisis, zoals hittegolven, luchtvervuiling, en extreme weersomstandigheden. Juist voor kinderen zijn de gevolgen van klimaatverandering groot omdat hun hersenen en organen nog in de groei zijn. Zo zijn de longen van kinderen extra kwetsbaar voor vervuilde lucht, kunnen kinderen warmte niet goed afvoeren bij hittegolven, en lopen ze een grotere kans op diarree en daarmee uitdroging bij het drinken van vervuild water.

Wat is er nodig

Om te zorgen dat kinderen wereldwijd toegang hebben tot schoon water is dringend actie nodig:

  • UNICEF roept wereldleiders en de internationale gemeenschap op om tijdens de COP28 het veel meer te hebben over de impact van klimaatverandering op kinderen.
  • In zowel beleid als budget moet er veel meer geïnvesteerd worden in projecten voor het beschermen van kinderen, denk bijvoorbeeld aan investeringen in veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen.  
  • Tot slot roept UNICEF op om kinderen actief te betrekken. Kinderen en jongeren hebben veel ideeën en behoeftes als het gaat om klimaatverandering en waterschaarste: neem dat mee in het maken van klimaatbeleid.