Zorgen over asielbeleid geuit bij VN-Mensenrechtenraad

29 augustus 2022

UNICEF heeft als onderdeel van het Kinderrechtencollectief vandaag bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève haar zorgen geuit over de naleving van kinderrechten in Nederland.

Leden van het Kinderrechtencollectief bij het UNgebouw in Geneve

Leden van het Kinderrechtencollectief in het UN gebouw in Geneve.

Leden van het Kinderrechtencollectief in het UN gebouw in Geneve.

Een uitgelezen kans om te onderstrepen dat kinderen niet de dupe mogen worden van falend asielbeleid van onze overheid. Tijdens de Universal Periodic Review (UPR) zijn VN-vertegenwoordigers van diverse landen hierover geïnformeerd. In november, wanneer Nederland beoordeeld wordt door de Verenigde Naties, doen zij met deze input aanbevelingen om de kinderrechten in ons land beter na te leven.  

De gevolgen voor kinderen

Wij hebben onze zorgen bij de Nederlandse regering al eerder geuit over asielopvangplekken, die niet kindvriendelijk zijn. Helemaal nu in het licht van de opvangcrisis in Ter Apel, waar kinderen buiten moeten slapen. Dit staat nu ook op de agenda bij de Verenigde Naties. “Het belang van het kind is volledig uit het oog verloren: verblijf in Ter Apel en in noodopvanglocaties, de grote achterstanden in asielprocedures, de vele verhuizingen en een systemisch gebrek aan psychosociale ondersteuning verhoogt het risico op jeugdtrauma's en ontwikkelingsschade. Daarnaast laat de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te wensen over. De vrijdag afgekondigde maatregelen van de overheid om de opvangcrisis aan te pakken nemen deze zorgen over de gevolgen voor kinderen niet weg, zegt Arja Oomkens, kinderrechtenspecialist bij UNICEF.  

Kinderrechtencollectief spreekt bij de VN mensenrechtenraad

Namens de ngo's spreekt het Kinderrechtencollectief de VN-Raad toe over de kinderrechtensituatie in Nederland

Namens de ngo's spreekt het Kinderrechtencollectief de VN-Raad toe over de kinderrechtensituatie in Nederland

Kansenongelijkheid, procedures en klachtprotocol

Naast de zorgen die UNICEF heeft geuit over de bescherming van asielzoekers- en vluchtelingenkinderen, bevelen we aan om meer zicht te krijgen op kwetsbare groepen slachtoffers van (seksuele) uitbuiting en kinderhandel. Tenslotte roepen we op tot de aanpak van kansenongelijkheid en discriminatie, en te komen tot kindvriendelijke procedures in het jeugdstrafrecht en om gratis juridische bijstand te garanderen voor alle minderjarige verdachten. In ons gezamenlijk statement vanuit het Kinderrechtencollectief bevelen we daarnaast Nederland aan het Klachtprotocol te ratificeren, om te zorgen dat kinderen kunnen klagen bij de Verenigde Naties wanneer hun rechten worden geschonden. 

VN-Kinderrechtencomité

De beoordeling van landen over de naleving van mensenrechten vindt eens in de 4,5 jaar plaats. Landen beoordelen elkaar tijdens de UPR. Het Kinderrechtencollectief heeft in maart 2022 een bijdrage aan de VN-Mensenrechtenraad opgesteld met meerdere aanbevelingen voor Nederland om op te volgen om de kinderrechtensituatie in Nederland te verbeteren. Het Kinderrechtencollectief heeft hiervoor gebruik gemaakt van de ngo-rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité in 2021 en vulde deze aan met de meest recente ontwikkelingen. In november vindt de staatssessie plaats en wordt Nederland bevraagd door de andere landen en volgen aanbevelingen.