Het Speak up jongerenadvies

Wat vind jij belangrijk? Waar maak jij je druk om, wat moet volgens jou anders? UNICEF haalde de mening op van meer dan 200 jongeren tussen de 13 en 18 jaar uit heel Nederland via social media. Hieruit blijkt dat jongeren in Nederland zich grote zorgen maken over mentaal welzijn, gelijke kansen en het klimaat. 

  Dit vinden jongeren belangrijk:

  1. Minder focus op toetsten, meer nadruk op talentontwikkeling
  2. Meer openheid, begrip en kennis over mentaal welzijn
  3. Discriminatie en vooroordelen aanpakken voor gelijke kansen in het onderwijs
  4. Laagdrempelige hulp voor jongeren
  5. Meer klimaatbewustheid onder volwassenen
  6. Milieuvervuiling van grote bedrijven tegengaan

  Het Speak up jongerenadvies

  In het jongerenadvies delen jongeren hun adviezen over mentaal welzijn, gelijke kansen en het klimaat en vertellen ze wat zij als mogelijke oplossingen zien voor deze problemen.

  Lezen

  Zo zijn de jongeren tot het advies gekomen

  Jongeren deelden hun mening via social media met UNICEF. Tijdens groepsgesprekken spraken jongeren verder met elkaar over de onderwerpen mentaal welzijn, gelijke kansen en klimaat en kwamen samen tot de zes adviezen. Deze adviezen werden ook getoetst onder een grote groep jongeren, om er zeker van te zijn dat de adviezen gelden voor álle jongeren in Nederland. Deze jongeren waren het eens met de adviezen. Op 8 december gingen jongeren met Kamerleden in gesprek over hun advies.

  Spoken word 'Weet jij het al?'

  Een stevig advies is belangrijk, maar komt niet altijd binnen. Daarom gingen een aantal jongeren samen met spoken word-artiesten Benzokarim en Danielle Zawadi aan de slag met een creatieve versie van hun adviezen. Spoken word is gesproken woord in een voordracht en gaat meestal over maatschappelijke onderwerpen.

  “Stemmen mag ik niet, maar een mening heb ik zeker wel! Je mening geven is voor veel jongeren best lastig, maar het is wel belangrijk dat wij gehoord worden.”

  Lisa (16 jaar)

  In gesprek met Tweede Kamerleden

  Sarah (14 jaar), Sheila (16 jaar) en Sibren (18 jaar) gingen namens de jongeren van Nederland in gesprek met Daan de Neef (VVD), Fonda Sahla (D66) en Renske Leijten (SP) over hun advies. Bekijk de video of lees het Speak up jongerenadvies.

  Meer weten over Speak up?

  Heb je vragen? Whatsappje naar 06 331 01 349 (alleen voor jongeren!) of stuur een mailtje naar speakup@unicef.nl. En vergeet ons niet te volgen op Instagram!