Pak honger aan in Soedan met de pinda

In Soedan zijn 650.000 kinderen levensbedreigend ondervoed

Zonder behandeling is hun kans op overlijden groot. Tegelijkertijd Soedan kampt dit jaar met een groot tekort aan Plumpy’Nut, een therapeutische pindapasta waarmee ondervoede kinderen behandeld kunnen worden. Daarbovenop is de capaciteit van Soedanese voedingszorgverleners en de kennis van ouders over ondervoeding beperkt. Er moet nú iets veranderen. Daarom heeft UNICEF Soedan een duurzaam programma ontwikkeld om de strijd tegen ondervoeding aan te gaan, met de 3 P’s: 

  • Praktijk: we vergroten de capaciteit van de Soedanese voedingszorg door zorgverleners te trainen in het behandelen van ondervoede kinderen. 
  • Pinda’s: we zorgen voor voldoende voorraad therapeutische voeding door 778.000 dozen Plumpy’Nut in te kopen. Ongeveer de helft hiervan koopt UNICEF lokaal in, want Soedan is een van de grootste pindaproducenten wereldwijd. We stimuleren zo ook de lokale economie.  
  • Preventie: we vergroten de lokale voedingskennis door moedersteungroepen op te zetten. Moedergroepen bestaan uit 10 vrouwen waarvan één vrouw een voedingscursus volgt. Zij verspreidt haar kennis, bijvoorbeeld over het herkennen van ondervoeding, in haar groep.

Help mee om honger in Soedan aan te pakken en steun dit duurzame programma!

  • Al 75 jaar maakt UNICEF zich samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, vrijwilligers en donateurs sterk voor het verbeteren van de toekomstkansen van kinderen over de hele wereld. En met succes: Mede dankzij uw steun is sinds 2000 (wereldwijd) het aantal chronisch ondervoede kinderen, jonger dan vijf jaar, met ongeveer 1/3 gedaald. Van ruim 203 miljoen kinderen in 2000 naar zo’n 149 miljoen kinderen in 2020. Het aantal kinderen dat wordt ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes is gestegen van 20 procent in 1980 naar 83 procent tegenwoordig. Bovendien heeft 89 procent van de wereldbevolking nu toegang tot schoon drinkwater. Voor meer resultaten, zie onze programma's.

  • Van iedere euro ging in 2022 € 0,73 naar kinderen wereldwijd die onze hulp nodig hebben. Ons kostenpercentage was 27 procent.

  • Ja, natuurlijk kan dat. Je kunt doneren via gironummer 121. Het IBAN-nummer is NL86 INGB 0000 0001 21. Helaas kunnen we je op deze manier niet bedanken of op de hoogte houden van de impact die je met jouw steun maakt. Lees verder