In gesprek over kinderrechten op Bonaire

26 oktober 2018 - Esther Polhuijs

Een betere kinderrechtensituatie begint bij kennis over kinderrechten. Kinderrechtenspecialist Esther Polhuijs was deze week op Bonaire om kinderrechtentrainingen te geven en met docenten in gesprek te gaan over de betekenis van kinderrechten.

Met de kinderrechtentrainingen leren docenten ook hoe zij over kinderrechten kunnen onderwijzen.

Met de kinderrechtentrainingen leren docenten ook hoe zij over kinderrechten kunnen onderwijzen.

Met de kinderrechtentrainingen leren docenten ook hoe zij over kinderrechten kunnen onderwijzen.

Afgelopen week gaven we de laatste groep docenten in Caribisch Nederland een kinderrechtentraining, de middelbare school docenten van Bonaire. Het geeft elke keer weer een gezonde spanning. Gelukkig gaf ik de trainingen samen met de Curaçaose kinderrechtenexpert Tamara Salsbach. 

De eerste kinderrechtentraining begon vrolijk met een interactieve stoelendans. Zo'n oefening breekt het ijs. Want hoewel we soms lastige thema’s bespraken, was er tijdens de training ook ruimte voor grappen en gelach.

Tijdens de trainingen kwamen allerlei issues naar voren. Een docent vertelde dat kinderrechten in het dagelijks leven niet altijd worden nageleefd. Zo zijn er nog steeds kinderen die s ’ochtends zonder ontbijt naar school komen en lukt het ouders niet om er voor hun kinderen te zijn doordat ze twee banen hebben om rond te kunnen komen. ‘Ouders zijn verantwoordelijk voor een goede opvoeding, maar als ze niet thuis zijn, kunnen ze die verantwoordelijkheid niet nemen’.  

Kinderrechtentraining op Bonaire

Tijdens de training brengen docenten kinderrechten in kaart waar jongeren mee te maken krijgen.

Tijdens de training brengen docenten kinderrechten in kaart waar jongeren mee te maken krijgen.

Open en eerlijke gesprekken 

Wat ik zelf zo mooi vind aan het geven van deze trainingen is het onstaan van open gesprekken. Gesprekken waar ik zelf ook veel van leer. Een deelnemer gaf bijvoorbeeld aan dat kwetsbaarheid in de klas belangrijk is: ‘Als leerkrachten moeten wij jongeren laten zien dat wij mensen met gevoelens zijn. Dat is soms moeilijk, maar creëert wel meer respect en begrip. Wanneer je naar elkaars mening wil luisteren en jongeren wil betrekken bij besluiten is het heel belangrijk dat je elkaar écht ziet.’ Een mooi inzicht om mee naar huis te nemen.    

Af en toe werden er, voor mij, lastige vragen gesteld. Vragen die je alleen goed kunt beantwoorden als je onderdeel bent van de Caribische gemeenschap. Op dat soort momenten was ik blij dat Tamara er was en zij vanuit haar achtergrond en expertise de vragen uitgebreid en helder behandelde. 

Kinderrechten gelden ook thuis

 Dat het belangrijk is dat niet alleen docenten daarover leren maar ook bijvoorbeeld ouders thuis, blijkt uit wat de leerlingen vertellen in de klas. ‘Ik weet nu wat mijn rechten zijn, maar mijn ouders zeggen dat ze thuis niet gelden.”, deelde een leerling ooit aan een deelnemende schooldirecteur.

Daarom traint UNICEF scholen en kinderen over kinderrechten, zodat zij daar samen voor kunnen opkomen en geven we docenten tips over hoe ze met ouders over kinderrechten kunnen spreken. Daarnaast organiseren we het UNICEF Kinderrechten Filmfestival waar ouders een stukje van kinderrechten mee krijgen. 

Vertrouwen

Ik kijk met een tevreden gevoel terug op de afgelopen week in Bonaire. Ik heb veel van mijn kinderrechtenkennis gedeeld, maar ook kunnen luisteren naar de verhalen van de docenten. Verhalen waarmee UNICEF in Nederland aandacht voor de kinderen in Caribisch Nederland blijft vragen.

De betrokkenheid van de docenten op kinderrechten en jongeren geeft mij veel vertrouwen dat de kennis over kinderrechten niet alleen bij mij of de docenten blijft, maar gedeeld wordt met de leerlingen. Zo dragen de  trainingen hopelijk een steentje bij aan het creëren van een omgeving waarin kinderrechten niet alleen worden onderwezen, maar ook worden gerespecteerd en nageleefd.

UNICEF zet zich in voor de Caribische kinderen

UNICEF zet zich in voor kinderen op de Nederlandse Cariben zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien. Dit doet UNICEF in nauwe samenwerking met lokale partners, de lokale overheidsinstanties en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

UNICEF zet zich in voor kinderen op de Nederlandse Cariben zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien. Dit doet UNICEF in nauwe samenwerking met lokale partners, de lokale overheidsinstanties en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties