UNICEF-teams in Oekraïne

Dit doet UNICEF

De UNICEF-teams in Oekraïne en de buurlanden zetten alles op alles om levensreddende hulp voor kinderen aan te bieden en op te schalen. Naast levensreddende hulp werken we ook aan herstel, bijvoorbeeld door beschadigde scholen te herstellen. We werken met overheden, gemeenten, en lokale partners om de meest kwetsbare kinderen te bereiken. Ook in Nederland zijn we actief: we zorgen ervoor dat onbegeleide kinderen niet van de radar verdwijnen en ondersteunen kindvriendelijke opvang voor vluchtelingen. 

Dozen vol medische apparatuur en onderwijsmaterialen voor kinderziekenhuis in Lviv

Dozen vol medische apparatuur, onderwijsmaterialen en sport en spel middelen komen aan bij het Okhmadyt kinderziekenhuis in Lviv. 

Wat heeft UNICEF in 2023 bereikt in Oekraïne? 

 • UNICEF heeft meer dan 1,3 miljoen kinderen geholpen met toegang tot onderwijs. Dit doen we bijvoorbeeld door het leveren van lesmateriaal en het ondersteunen van een digitaal onderwijsplatform. Ook zorgen we ervoor dat jonge kinderen (3-6 jaar) en kinderen met een handicap onderwijs krijgen.
 • Ruim 2,5 miljoen kinderen en verzorgers zijn bereikt met geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning. Dit doen we onder andere via mobiele teams en een netwerk van meer dan 200 Spilno Spots. Dit zijn kindvriendelijke ruimtes waar allerlei hulp wordt gegeven, afhankelijk van wat er in de lokale situatie nodig is. Zo wordt er psychosociale ondersteuning gegeven, kunnen kinderen sporten, spelen en andere recreatieve activiteiten doen, is er kleuteronderwijs, en worden er soms hulpgoederen uitgedeeld.
 • UNICEF heeft ruim 5,4 miljoen mensen geholpen met toegang tot veilig drinkwater, waaronder veel mensen die getroffen werden door de Kachovka damdoorbraak.
 • Zo’n 5 miljoen mensen hebben gebruikt gemaakt van gezondheidszorg via door UNICEF ondersteunde gezondheidsinstellingen en mobiele teams.
 • Ook kregen bijna 60.000 kwetsbare gezinnen financiële ondersteuning waarmee ze essentiële zaken als medicijnen en voeding kunnen kopen. Het geven van contant geld is een effectief middel om in de behoeften van kinderen te voorzien en huishoudens minder kwetsbaar te maken voor toekomstige crises. 
Kinderen spelen in Spilno Spot in Oekraïne

Kinderen tekenen in de kamer van de "Spilno Child Spot" van UNICEF in een ziekenhuis in Lviv. Onmiddellijk na het onderzoek van haar arts sprint de negenjarige Eva van de afdeling naar de eerste verdieping van het ziekenhuis, naar een kamer met een bordje 'Spilno Child Spot' op de deur. Vriendjes, speelgoed, boeken en spelletjes wachten op haar. 

GIRO555

 • Dankzij de bijdrage van Giro555 heeft UNICEF in 2022 23.154 huishoudens (89.261 mensen) kunnen helpen met een financiële bijdrage. Grote huishoudens, huishoudens waarvan één van de kinderen gehandicapt is, of gezinnen met pleegkinderen kregen een maandelijkse bijdrage. Oekraïense gezinnen kunnen zo zelf bepalen wat ze nodig hebben, zoals medicijnen, voedsel, hygiëneproducten en brandstof.
 • Dankzij Giro555 heeft UNICEF 70 personenvoertuigen geleverd voor artsen en andere gezondheidswerkers zodat zij huisbezoeken kunnen doen. Omdat veel ouders met jonge kinderen op moeilijk bereikbare plekken wonen, durven zij vaak niet hun huis te verlaten om naar de dokter te gaan. Er zijn al meer dan 6.000 huisbezoeken geweest, waarmee ruim 2.500 kinderen zijn geholpen. 
 • Daarnaast kon UNICEF ook 20 ambulances kopen en uitrusten voor medisch vervoer en levensondersteuning van pasgeboren baby’s en moeders, zodat zij op tijd kritieke zorg kunnen krijgen. 
 • UNICEF zet de fondsen van Giro555 ook in voor het opzetten en winterklaar maken van kindvriendelijke ruimtes genaamd Spilno Spots. In totaal heeft UNICEF dankzij de steun van Giro555 zo minstens 248.161 kinderen en 202.141 volwassenen kunnen bereiken. 
Kind speelt in een UNICEF-UNHCR Blue Dot in Bulgarije

Een kind speelt in een UNICEF-UNHCR Blue Dot Safe Space, Protection and Support Hub in Sofia, Bulgarije. Blue Dots zijn
veilige ruimtes langs belangrijke vluchtroutes in Moldavië, Roemenië, Polen, Italië, Bulgarije en Slowakije, waar gezinnen hulp kunnen krijgen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht.

In de landen waar Oekraïense vluchteling worden opgevangen heeft UNICEF in 2023

 • De toegang tot onderwijs voor ruim 1,2 miljoen kinderen ondersteund, bijvoorbeeld via de integratie in lokale scholen.   
 • UNICEF hielp ruim 1,3 miljoen kinderen en verzorgers met psychosociale ondersteuning, essentieel na alles wat ze hebben meegemaakt. Dit doen we onder andere samen met de UNHCR in Blue Dots: veilige ruimtes langs belangrijke vluchtroutes waar gezinnen hulp kunnen krijgen.   
 • Ruim 270.000 kinderen en vrouwen kregen toegang tot gezondheidszorg via mobiele teams en door UNICEF ondersteunde gezondheidsinstellingen. 
 • Ook gaf UNICEF technische ondersteuning aan overheden in verschillende landen, zodat ruim 75.000 gezinnen konden worden ondersteund met een financiële bijdrage.  
Gevluchte kind uit Oekraine in Nederland

Het is ontzettend belangrijk dat gevluchte kinderen in Nederland beschermd worden en altijd kind kunnen zijn. 

In Nederland

 • Inmiddels zijn meer dan 108.500 Oekraïners geregistreerd in Nederland en verblijven meer dan 90.000 Oekraïners in gemeentelijke opvanglocaties (GOO). We zijn continue met de overheid en betrokken instanties in gesprek over het belang van kindvriendelijke opvang. Daarnaast hebben we alle gemeenten en het COA aangeboden om langs te komen en in gesprek te gaan over de kindvriendelijkheid van tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïners en asielzoekers. Indien mogelijk denken we mee met het opzetten van een kindvriendelijke ruimte, een plek waar kinderen tijd en ruimte hebben om te spelen en tot rust te komen onder begeleiding van door ons getrainde vrijwilligers. Onze ervaringen en bevindingen op basis van 100 locatiebezoeken zijn beschreven in het rapport ‘Hoe gaat het met de kinderen’ (mei 2023). 
 • Onder Nederlandse kinderen heeft UNICEF Nederland in april 2022 een peiling gedaan over de mentale impact van de oorlog op kinderen. Hieruit blijkt dat de oorlog in Oekraïne kinderen en jongeren in Nederland volop bezighoudt. Meer dan 50% van de 10- tot 18-jarigen denkt er vaak of regelmatig aan. Bij twee van de drie jongeren gaat dat gepaard met vervelende gevoelens zoals boosheid, verdriet of angst. Meer hierover lees je hier.  
 • We blijven ook het belang benadrukken dat kinderen en jongeren thuis en op school over hun zorgen kunnen praten. Om dit te faciliteren zijn er in april 2022 40.000 leerkrachten voorzien van gesprekstips via een mailing en kunnen ouders deze tips in dit artikel vinden. Daarnaast hebben we naar aanleiding van deze mailing al 40 aanvragen voor de gastles 'Kinderen op de Vlucht', welke gegeven zal worden in groep 6, 7 en 8. 

Meer weten?

Wil je graag meer weten over de hulp die UNICEF aan de kinderen en families uit Oekraïne biedt? Kijk dan hieronder naar video’s over ons werk. 

Onderwijs voor kinderen uit Oekraïne
UNICEF-medewerkers Esther en Valeska zijn op bezoek bij een school in Roemenië. Hier kijgen dagelijks 264 Oekraïense kinderen les, dankzij de docenten en de door UNICEF verstrekte schoolmaterialen. 

Hulpmiddelen op locatie
UNICEF-medewerker Murat Sahin laat zien hoe we medicijnen, schoolmaterialen en andere hulpmiddelen leveren aan Oekraïne. 

Help de kinderen uit Oekraïne

Kinderen op de vlucht hebben bescherming, veiligheid en zorg nodig.

HELP NU